Energie uit Gronings bermgras

26 sep 2012

De provincie Groningen gaat gemaaid bermgras verzamelen en beschikbaar stellen als co-product bij vergistingsinstallaties. Jaarlijks komen er bij het beheer van de provinciale wegen en vaarwegen duizenden tonnen plantaardig materiaal vrij. Dat maaisel wordt nu nog afgevoerd naar composteerinrichtingen. Een belangrijk deel van deze biomassa is echter ook heel goed te gebruiken voor duurzame toepassingen, bijvoorbeeld in vergistingsinstallaties.

De provincie Groningen heeft in 2009 positieve resultaten geboekt bij het toepassen van bermgras als co-product bij mestvergisting in het proefproject ‘Een schone berm geeft energie’. Vergisten van bermgras is duurzamer dan composteren. Nu wettelijke belemmeringen in april van dit jaar voor vergisten van bermgras zijn opgeheven, heeft de provincie besloten verdere stappen te zetten om tot duurzame verwerking van deze restproducten te komen.

Bermmaaisel mag alleen worden toegepast als het niet verontreinigd is. Om maaisel van een goede kwaliteit te krijgen is het van belang de juiste werkwijze te volgen bij het maaien, verwijderen van zwerfafval, verzamelen en transporteren van het maaisel. De provincie gaat dit verder onderzoeken en in een handboek beschrijven. Op die manier kan de juiste werkwijze worden ontwikkeld om tot optimale benutting van reststromen te komen. Het handboek is de basis voor deelname aan een landelijke proef om tot certificering van bermgras te komen.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief