Energie in Noord-Nederland is krachtige motor voor de economie

20 jul 2012

Het Noorden van Nederland is als Energy Valley dé nationale energieleverancier en kent een bovennationale groei aan energiebedrijven en -banen. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Energiemonitor voor Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. De Energiemonitor is een initiatief van Stichting Energy Valley en de Regio Groningen-Assen.

Wethouder Ton Schroor, verantwoordelijk bestuurder voor de Regio Groningen-Assen: "De energiesector is sinds jaar en dag belangrijk voor de economie van Noord-Nederland en de regio Groningen/Assen in het bijzonder. In al die jaren hebben we in het Noorden dan ook een ongekende expertise opgebouwd. Dat we binnen de regio de krachten gebundeld hebben en het afgelopen decennium duurzame energie tot speerpunt van het economisch beleid is benoemd, begint nu duidelijk zijn vruchten af te werpen. De combinatie tussen gas en duurzame vormen van energie zie ik als belangrijkste ontwikkeling voor de komende tientallen jaren. Het is dan ook zeker mijn intentie om dit beleid, met steun uit Den Haag en Brussel, voort te zetten."

Gas, olie en elektriciteit Nagenoeg de gehele Nederlandse gaswinning op land vindt plaats in de Energy Valley regio. Europees wordt alleen in Rusland en Noorwegen meer gas gewonnen. Sinds de heropening in 2011 is Schoonebeek ook weer het grootste wingebied voor Nederlandse olie. Daarnaast staat op dit moment 20% van de Nederlandse centrale elektriciteitsproductie in het Noorden. Dit neemt de komende jaren sterk toe met de bouw van een aantal nieuwe centrales en het grootste Nederlandse windmolenpark boven Schiermonnikoog.  

Hernieuwbare energie Naast hofleverancier voor conventionele energie wordt ook ruim een kwart van alle duurzame energie in Nederland geproduceerd in de Energy Valley regio. Op het gebied van windenergie en groen gas / biogas is het noorden zelfs goed voor meer dan een derde van de nationale productie. Daarmee wordt een stevige bijdrage geleverd aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Bedrijven en werkgelegenheid Het aantal bedrijven in de energiesector is tussen 2000 en 2010 in het Noorden met maar liefst 83% gegroeid. Het aantal energiebanen groeide in diezelfde periode met 18%. Tweemaal zoveel als landelijk. De grootste banengroei vond plaats in Groningen (35%), Fryslân (34%) en de Regio Groningen-Assen (28%). In totaal kent de energiesector in de Energy Valley regio ruim 22.500 banen.

Investeringen Het totaal aan energie-investeringen tussen 2004-2018 in de Energy Valley regio is geraamd op €26 miljard. Bijna €20 miljard daarvan zal komende jaren plaatsvinden. Het aandeel duurzame investeringen neemt daarbij sterk toe. Ruim €8 miljard betreft directe investeringen in duurzame energie en energiebesparing.

Energy Valley

Sinds 2003 werken een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, provincies Noord-Holland, Fryslân, Groningen, Drenthe en gemeenten Alkmaar, Den Helder, Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen samen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als energieregio. De activiteiten hiervoor worden uitgevoerd door de Stichting Energy Valley.

Energiemonitor

Wilt u de hele energiemonitor lezen? Ga dan naar: http://www.energyvalley.nl/Energiemonitor_Energy_Valley.pdf

 

Nieuwsarchief