Elektriciteit

15 jan 2010

Naast de sterke gasindustrie heeft het noorden van Nederland tevens een belangrijke positie in de nationale elektriciteitsopwekking. Ook hier is een overgang naar meer innovatieve oplossingen zichtbaar.


EemscentraleHuidige capaciteit

Een groot deel van de Nederlandse elektriciteitsopwekking vindt in de Energy Valley regio plaats. Onder meer door de Eemscentrale, als grootste gasgestookte centrale van Europa. Maar ook tal van andere grote en middelgrote centrales in de regio. Al met al is circa een kwart van de nationale centrale elektriciteitsproductie in het noorden van Nederland gesitueerd. Daarnaast is de internationale transportcapaciteit aanzienlijk vergroot door de recente aanleg van de NordNed kabel tussen de Eemshaven en Noorwegen.


NUON MagnumNieuwe activiteiten

Dit opwekkingsvermogen zal de komende jaren aanzienlijk worden uitgebreid. Onder meer door de bouw van de multifuel centrale NUON Magnum en de bouw van een centrale door RWE in de Eemshaven. Bij beide initiatieven worden de mogelijkheden voor CO2-afvang en -opslag verkend. Dit als belangrijk element om koploper te zijn op het gebied van schoon fossiele energie. Daarnaast zijn er diverse middelgrote duurzame initiatieven in ontwikkelingen, waarmee het noorden van Nederland in de toekomst circa een derde van het nationale opgestelde vermogen voor zijn rekening zal nemen.  Daarnaast zal de nationale transportcapaciteit moeten worden opgewaardeerd.

Nieuwsarchief