Eerste projecten EDGaR gehonoreerd

07 jun 2010

De Raad van Bestuur van Energy Delta Gas Research (EDGaR) heeft een positief besluit genomen over de eerste 10 EDGaR-projecten. Met de goedgekeurde projecten is een bedrag gemoeid van in totaal 16 miljoen euro.  Op 11 juni worden deze projecten toegelicht op een EDGaR-bijeenkomst in Ede.


EDGaR is een nationaal consortium dat de in Nederland aanwezige kennis op gasgebied bundelt. Doel is om vanuit de sterke Nederlandse gaspositie opties voor een duurzame energietoekomst te verkennen. 

In EDGaR werken samen Gasunie, Kiwa, Enexis, Stedin en Liander, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit Delft,  ECN en GasTerra. Deze partners hebben een innovatief  programma opgesteld waarin ze zelf 22 miljoen euro investeren. Daarboven op komt 22 miljoen euro subsidie van het ministerie van EZ (10 miljoen), EFRO-middelen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (10 miljoen) en de Provincie Groningen (2 miljoen).  EDGaR is daarmee het grootste programma van op duurzaamheid gericht gasonderzoek binnen Europa. EDGaR heeft de ambitie een internationaal centre of excellence te worden op gebied van gas en duurzaamheid.

Bron: EnergiePortal.nl

Nieuwsarchief