Eerste bedrijf vestigt zich bij Essent Milieu in Wijster

27 okt 2009

Het bedrijf Noblesse Proteins heeft twee hectare grond gekocht op het bedrijvenpark bij Essent Milieu in Wijster. Noblesse Proteins is het eerste bedrijf sinds vijftien jaar dat zich op het terrein vestigt. Zes pluimveeslachterijen investeren in de fabriek.

Noblesse gaat daar slachtbijproducten van pluimvee omzetten in meel voor diervoeders. Vijftig procent van de warmte die voor het productieproces nodig is, wordt geleverd door de vuilverbrander van Essent. Volgens directeur Johan Visser van Noblesse Proteins vestigt het bedrijf zich juist daar omdat het dichtbij de ringweg ligt, maar vooral ook omdat er een grote behoefte is aan energie en met name stoom. De eindproducten worden namelijk gemaakt door het scheiden van vocht en vaste stof, waar hoge temperaturen voor nodig zijn, zo zei hij op RTV Drenthe. Noblesse Proteins gaat de stoom die Essent nu deels overheeft, daarvoor gebruiken. Niet alleen maakt dat de productie goedkoper, Visser benadrukt daarnaast dat het als industrie belangrijk is om oog te hebben voor duurzaamheid.

Overigens spreekt Essent niet van restwarmte, maar van stoom. Dit werd eerder gebruikt om elektriciteit op te wekken, maar dat is minder efficiënt dan de warmte direct aan fabrieken leveren.

Gedeputeerde Tanja Klip van de provincie Drenthe heeft verklaard blij te zijn dat er nu gestart wordt met het hergebruik van de restwarmte van de vuilverbrander. Bovendien gaat ze ervan uit dat goed voorbeeld goed doet volgen, en dat er zich in de nabije toekomst meer bedrijven zullen vestigen. Het zogenoemde energietransitiepark is volgens haar bijzonder geschikt voor bedrijven die behoefte hebben aan duurzaam opgewekte warmte. Bovendien is de warmte tussen bedrijven onderling uit te wisselen. Klip vindt het belangrijk om slim en intelligent met warmte en dus met energie om te gaan, en zei op RTV Drenthe dat dit is hoe de toekomst vormgegeven moet worden.

Het is de bedoeling dat eind dit jaar met de bouw van de fabriek van Noblesse Proteins wordt gestart. In november 2010 kan dan met de productie begonnen worden. Aanvankelijk levert de fabriek ongeveer tien arbeidsplaatsen op, uiteindelijk zullen dit er volgens Johan Visser ongeveer 25 worden. 

Bron: RTV Drenthe

Nieuwsarchief