ECONVERT ORGANISEERT SYMPOSIUM INDUSTRIËLE VERGISTING

23 sep 2010

Op woensdag 20 oktober krijgt de Buitenplaats in Eernewoude een primeur. Op die dag huisvest zij namelijk het eerste symposium in Nederland rondom het interessante thema industriële vergisting. De meeste mensen hebben wel eens gehoord van mestvergisting maar ook binnen de voeding- en genotmiddelen industrie is een groot potentieel voor energieproductie aanwezig. Toch lezen en horen we weinig over deze attractieve vorm van duurzame energieproductie. Met dit symposium hopen organisatoren stichting Energy Valley, Econvert en Agentschap NL daar verandering in te brengen.

Industriële vergisting verschilt nogal van mestvergisting; door de bank genomen is de procesvoering intensiever en professioneler. Bovendien worden alleen stromen gevoed om energie uit te winnen. Ook is het mogelijk om in een industriële omgeving optimaal om te gaan met de vrijkomende energiestromen en is ook de behandeling van het digestaat vaak beter te regelen. Hierdoor kennen de projecten ook andere risicoprofielen. Tijdens het symposium dat het onderwerp door een aantal sprekers vanuit meerdere invalshoeken worden belicht.

Samen met de firma Hartman te Sexbierum exploiteert Econvert een industriële vergistinginstallatie die uniek is in zijn soort. Uit aardappelstoomschillen wordt met behulp van vergisters en gasmotoren energie gewonnen. De biogasmotor staat in een biologische tuinbouwkas zodat de restwarmte benut kan worden voor de verwarming. Onderzocht wordt nog of de rookgassen gebruikt kunnen worden voor CO2-benutting in de kas. De installatie produceert voldoende elektriciteit en warmte om respectievelijk 2.000 en 500 huishoudens van respectievelijk elektriciteit en warmte te voorzien.

Nieuwsarchief