ECN en Royal Dahlman brengen innovatieve technologie voor biomassa-energie op de markt

28 mei 2013

 

De innovatieve MILENA-technologie die door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ACN) in Petten is ontwikkeld, zal de komende jaren wereldwijd worden uitgerold. Het ECN heeft hiervoor een licentieovereenkomst gesloten met het bedrijf Royal Dahlman uit Maassluis. ECN en Dahlman werken al meer dan 12 jaar samen aan de ontwikkeling van de door ECN gepatenteerde en wereldwijd unieke technologie, die het mogelijk maakt om met een zeer hoog rendement (80 procent) en zonder schadelijke milieu-effecten energie te halen uit droge biomassa, zoals sloophout, snoeiafval of gemaaid gras.

Het innovatieve aspect van MILENA is dat het allerlei soorten afval en biomassa kan omzetten in gas. In Petten werkte de testinstallatie onder meer op hout, sloophout, rijstkaf en sojastelen. Het energierijke gas dat de installatie produceert is voor meerdere toepassingen bruikbaar. Voor het opwekken van elektriciteit via gasturbines of warmtekrachtkoppeling, voor het maken van biodiesel of andere vloeibare transportbrandstoffen of voor het omzetten in bio-aardgas voor het gasnet. Op die manier levert MILENA een bijdrage aan het oplossen van zowel het afval- als het energieprobleem.

ECN heeft MILENA samen met haar partners ontwikkeld en getest. Om het gas dat uit de MILENA installatie komt onder meer van teer te zuiveren, is de OLGA-technologie ontwikkeld. Royal Dahlman, dat wereldwijd filtratiesystemen voor de (petro)chemische industrie en hightech componenten voor gasturbines levert, past beide duurzame technologieën toe.

Momenteel wordt een proeffabriek voor de vergassing van afvalhout ontworpen, gedacht wordt aan een locatie bij HVC in Alkmaar. In India wordt een testinstallatie gebouwd om elektriciteit te winnen uit landbouwafval en in april koos het Engelse Energie Techniek Instituut (ETI) Royal Dahlman al uit om met toepassing van MILENA en OLGA de meest efficiënte elektriciteitscentrale voor de vergassing van afval te ontwerpen.

‘MILENA is de ontbrekende schakel om van biomassa bruikbaar gas te maken. De techniek van vergassing is al heel oud, maar het probleem was steeds dat het rendement zo laag was. Dat hebben we met MILENA opgelost’, aldus Ruud van den Brink van ECN. ‘In vergelijking met concurrerende technologieën kunnen we veel meer soorten afval en biomassa vergassen. Met het gas dat eruit komt kunnen we bijvoorbeeld bio-aardgas, maar ook biodiesel maken.’

Royal Dahlman heeft veel klanten die het gas via warmtekrachtcentrales willen omzetten in elektriciteit. In de toekomst wil het bedrijf er ook transportbrandstoffen of chemische producten van maken.

Bron: ECN

Nieuwsarchief