E-pact voor duurzame Eemshaven officieel bekrachtigd

07 mrt 2011

Het zogeheten E-pact tussen natuur- en milieuorganisaties en RWE Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports is vrijdag door de Commissaris van de Koningin in Groningen, Max van den Berg, officieel bekrachtigd. “Hier in Groningen bewijzen wij dat het kan; een grote stap voorwaarts in werkgelegenheid en economische activiteit hand in hand met behoud en versterking van een gezonde en duurzame leefomgeving”, zei hij tijdens de ondertekening van het duurzame convenant. In de komende jaren gaan RWE en NUON, in ruil voor de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven, tientallen miljoenen euro’s steken in groene projecten in de regio.

Ruim twee jaar geleden gingen Nuon, RWE en Groningen Seaports het gesprek aan met natuur- en milieuorganisaties. Er ontstond een goede basis voor samenwerking en dat leidde er toe dat een aantal juridische procedures zijn gestaakt. Ook op het gebied van energietransitie en duurzaamheid zullen de drie partijen veel voor elkaar betekenen. Zo kunnen de bedrijven, gesteund door de natuur- en milieuorganisaties, verder gaan met het ontwikkelingen van maatregelen die leiden tot substantiële emissiereductie van CO2, bijdragen aan de verduurzaming van de regio en de ontwikkeling van de regionale kenniseconomie.

In de afgelopen jaren hebben de bedrijven al op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de ecologische ontwikkeling van de regio. Zo is 50 hectare natuur in de Emmapolder volledig ingericht als leefgebied voor trekvogels en gaan RWE en Nuon in aanvulling hierop de komende tien jaar de ecologische kwaliteit verbeteren op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Ook is er een zogenoemde ecostrook in de Oostlob (Eemshaven) aangelegd waardoor een uniek leefgebied voor flora en fauna is gecreëerd. Verder is er door de uitkoop van 11 garnalenvissers een stiltegebied tot stand gekomen van liefst 5000 hectare. En in het zuidelijk Dollard-gebied wordt met het beheer van 23 hectare aan kwelders een bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de lokale maritieme natuur.

Onder invloed van het E-pact is ook het Nederlands-Duitse dossier omtrent het Eems-Dollard Estuarium in beweging gekomen. De huidige E-pact partijen zullen zich blijven inzetten voor een lange termijn visie en ontwikkeling van ecologisch herstel van het Eems-Dollard Estuarium.

Nieuwsarchief