Duurzame mobiliteit

15 jan 2010

De stichting Energy Valley zet zich in om de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen in het noorden van Nederland te bevorderen.


Green PlanetAfnamepunten

Dit heeft enerzijds betrekking op het stimuleren van vestiging vanafnamepunten, waaronder het unieke Green Planet concept dat nabij Pesse moet komen, waar educatie en verkoop van alternatieve brandstoffen hand in hand gaan. Maar ook de ontwikkeling van een regionaal dekkend netwerk van aardgas tankstations. Deze schone brandstof vormt een belangrijk opstap naar rijden op groen gas of zelfs waterstof maar is  gek genoeg in Nederland niet grootschalig aan de pomp te krijgen. Dit staat de marktintroductie in de weg. Momenteel worden de eerste 10 vulpunten in het noorden gerealiseerd.


BiofuelsSunoil Emmen

De Energy Valley regio kent een groot aantal productielocaties voor biotransportbrandstoffen. Waaronder PPO Delfzijl, Sunoil biodiesel Emmen, Biovalue biodiesel Delfzijl en BioMCN Biomethanol Delfzijl. Daarnaast zijn diverse andere productielocaties in ontwikkeling. Een deel van de productie is voor nationaal gebruik en een deel voor export. De stichting Energy Valley stimuleert daarbij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe productietechnologieën en grondstoffen.


Delta OilInformatieoverdracht

Naast promotie bij ‘fleetowners’ is brede publieksintroductie gewenst om een solide regionale basis te bieden voor productie-initiatieven. Gezien de omvang en specialisatiegraad is dit niet een taak die enkel door de stichting Energy Valley kan worden opgepakt. Samen met de provincies, gemeenten, platform Duurzame Mobiliteit en de mobiliteitssector wordt de brede introductie van alternatieve motorbrandstoffen gestimuleerd via voorlichting, promotie en kennisbundeling.

Nieuwsarchief