Duurzame energie: discussiebijeenkomst ARK fryslân

28 mrt 2011

ARK fryslân – centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit – houdt in samenwerking met de gemeente Dongeradeel en Ferwerderadiel een discussiebijeenkomst op vrijdag 1 april van 19.30-21.30 op de ARK in Dokkum. Het thema van deze avond is ‘duurzame energie op een drietal schaalniveaus: gebouw, dorp en gemeente’.

Duurzame gebouwen, er is meer mogelijk dan je denkt! Silvester Adema (Adema architecten, Dokkum) heeft ruime ervaring met het toepassen van duurzame materialen en energiebronnen in bestaande en nieuwe gebouwen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal hij ingaan op de mogelijkheden.

Windenergie, ‘Welcome into My Backyard’. Hurdegaryp heeft twee windmolens waarvan de opbrengsten ten goede komen aan diverse verenigingen in het dorp. Architect Jan van der Leij (Bonnema Architecten, Hurdegaryp) stelt de acceptatie van windmolens aan de orde. Belangrijk is dat een relatie wordt gelegd tussen de winst en het aanvaarden van molens in het landschap. Van der Leij doet een oproep aan ontwerpers om na te denken over de vormgeving van windmolens, die mogelijk tot een betere acceptatie zal leiden. Het doorschuiven van molens naar zee is te makkelijk.

Ferwerderadiel grijpt haar kans om het stimuleren van de economie te combineren met een overgang naar duurzame energie. Johan Tigchelaar (hoofd sector Grondgebied van de gemeente) vertelt het verhaal van het fonds Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF), een overheidsinitiatief, waarbij gemeente, burgers en bedrijfsleven sámen investeren in alternatieve, milieuontziende energieprojecten. De opbrengsten vloeien terug in de samenleving. In Ferwerderadiel zijn actieve ondernemers en legio mogelijkheden omtrent duurzame energieopwekking.

 

Nieuwsarchief