Duurzaam groen in de glastuinbouw

09 sep 2013

Biogas Agriport BV gaat in het glastuinbouwgebied Agriport A7 in de Kop van Noord-Holland een installatie bouwen en exploiteren voor het vergisten van restafval (biomassa) uit de glastuinbouw. Met de installatie wordt 6 miljoen m3 groen gas en 6 miljoen kilogram groene CO2 geproduceerd. Het groene gas wordt geleverd aan TexelEnergie en het vrijkomende groene CO2 aan de lokale glastuinbouw.Biogas Agriport start met de verwerking van totaal 60.000 ton biomassa per jaar, oplopend tot 180.000 ton na drie jaar. Vervolgens zal de installatie nog minstens twaalf jaar draaien op dat niveau. Het project moet bijdragen aan een verdere verduurzaming van het hele waddengebied, onder andere door de uitwisseling van kennis via netwerkorganisaties als Productschap Tuinbouw, Groen Gas Nederland en Energy Valley.

Het Waddenfonds kent aan het project Duurzaam groen in de glastuinbouw een subsidie toe van € 1.707.720, de totale kosten bedragen € 4.269.300.

Nieuwsarchief