Duurzaam biogas uit bermmaaisel

08 feb 2011

De samenstelling van bermmaaisel is zodanig dat de potentiële biogasproductie hoger is dan die van mest. Dit blijkt uit een onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in het kader van het project: 'Een schone berm geeft energie!' van de afdeling Wegbeheer van de provincie Groningen. De afdeling van de provincie Groningen onderzocht de duurzaamheid en haalbaarheid van vergisting van bermmaaisel tot biogas.

Het digestaat van bermmaaisel heeft bovendien een goede bemestende waarde als gevolg van het gehalte aan nutriënten en het gehalte aan organische stof. De samenstelling doorstaat daarom in bijna alle gevallen de milieutoets voor covergistingsmaterialen. Vergisten van bermmaaisel is duurzamer dan composteren wanneer wordt gekeken naar energieproductie, de besparing op broeikasgassen en de landbouwkundige waarde van digestaat ten opzichte van compost.

(Bron: Groene Ruimte)

Nieuwsarchief