Duurzaam bedrijventerrein Ecomunity vraagt 5 miljoen subsidie a

04 jun 2013

Bedrijventerrein Ecomunity in Oosterwolde mikt op een subsidie van 5 miljoen euro uit de zogeheten Nuon-gelden. Dat blijkt uit een voorstel van de gemeente Ooststellingwerf, de Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, Nordwin en het Ecomunitypark. Ecomunity is een duurzaam bedrijventerrein waar de biobased economy centraal staat.

Het bedrijf Ecostyle is initiatiefnemer van het duurzame bedrijventerrein. De initiatiefnemers willen een gebouw realiseren waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen samenwerken. Zo moeten er onder andere onderwijsruimtes en laboratoria komen. Dit moet uiteindelijke leiden tot onderwijs- en onderzoeksprogramma's op het gebied van duurzaamheid, milieu en biologische technologie. De samenwerkende partijen willen de subsidie gebruiken voor de bouw van dat centrum, het opzetten van programma's en een stimulans van toerisme.

De gemeente Ooststellingwerf denkt dat de nieuw op te zetten coöperatie goed kan zijn voor de werkgelegenheid in de regio.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief