Duurzaam Grootschalig Warmtenet voor Coevorden

25 okt 2010

Coevorden is een stap dichter gekomen bij de aanleg van een duurzaam  Grootschalig Warmtenet .  Dat is een netwerk dat ‘overtollige’ warmte  afkomstig van een bio-energiecentrale  op het Europark transporteert naar het centrum van Coevorden. Daar kunnen dan in eerste instantie 350 nieuwbouwwoningen van onder andere wooncorporatie Domesta mee worden verwarmd. De ontwikkelaars RENDO Duurzaam en Visser & Smit Hanab, geven aan dat in de volgende twee fases het warmtenet verder worden zal worden  ‘uitgerold’. Het kan het worden ingezet om restwarmte van industriële bedrijven , te transporteren naar andere bedrijven die warmte nodig hebben. Uiteindelijk kunnen mogelijk alle bedrijven op het Europark en grote delen van Coevorden op het warmtenet aangesloten worden.

Het warmtenet levert in de eerste fases al een besparing op in CO2 uitstoot van 1,35 megaton per jaar. Bovendien voorkomt het dat warmte verloren gaat. Een van de unieke aspecten van het warmtenet is dat het zowel op Nederlands als op Duits grondgebied wordt ontwikkeld omdat het Europark Coevorden deels in beide landen ligt.

‘Het warmtenet Coevorden kan een voorbeeld worden van hoe duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan. Dit project is namelijk niet alleen goed voor duurzaamheid en milieu, maar het levert de bedrijven financiële voordelen op en zekerheid over een vaste  energieprijs voor een langere periode. Bovendien is het een zeer innovatief project waar bedrijven nog veel van kunnen leren. Ook van groot belang is dat je er een sociale doelstelling mee kunt realiseren want je helpt er woonlasten van huurders mee omlaag te brengen. Wij zullen ons er als provincie dan ook voor inzetten om dit project tot een succes te maken’. Een en ander betoogde donderdagmiddag gedeputeerde mevrouw Tanja Klip-Martin van Milieu van provincie Drenthe. Volgens haar wordt duurzame warmte een belangrijk thema voor de toekomst en is het Grootschalige Warmtenet in Coevorden daar al een mooi voorbeeld van.

De gedeputeerde sprak bij de ondertekening van een ‘Letter of Intent’ voor de realisatie van de eerste fase van het grootschalige warmtenet. Bij de realisatie van het netwerk zijn meerdere partijen betrokken. Behalve de provincie Drenthe gaat het om de gemeente Coevorden, Rendo Duurzaam, woningcorporatie Domesta, Europark Coevorden/Emlichheim en Visser & Smit Hanab. In de Letter of Intent is afgesproken dat alle betrokkenen hun best zullen doen het project van de grond te tillen. Stichting Energy Valley heeft bij de totstandkoming van dit project een coördinerende rol. Mocht het project voor alle bedrijven inderdaad rendabel blijken te zijn, dan kan het echt van start gaan en zouden de werkzaamheden voor de eerste twee fases al in 2011 kunnen beginnen.

De ondertekening vond plaats in Hotel Talens in Coevorden, tijdens een door Energy Valley georganiseerde workshop Grootschalige Warmtenetten.

Hoe werkt het?
Het principe achter een Grootschalig Warmtenet is  eenvoudig: het ene bedrijf heeft warmte over, het andere wil verduurzamen. Om het systeem van warmte-uitwisseling  te realiseren wordt een pijpleiding, een zogeheten backbone, aangelegd om warm water of stoom te transporteren, en een retourleiding die het afgekoelde restproduct weer terugvervoert.
 
 ‘Uitwisseling van warmte is heel interessant voor energie-intensieve bedrijven die bijvoorbeeld binnen hun exploitatierekening belang hebben bij een lange termijn zekerheid voor hun energieprijs. En als de pijpleidingen er eenmaal liggen, is uitrol naar bestaande en toekomstige bedrijven een voorspelbaar scenario,’ aldus Sape de Haan van de stichting Energy Valley.

 

Nieuwsarchief