Drentse boeren: Asbest eraf, zonnepanelen erop

05 jun 2013

Vanaf 1 juli kunnen Drentse agrariërs subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. De provincie Drenthe stelt bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Bovenop deze landelijke regeling kunnen Drentse agrariërs via de Drentse Energie Organisatie (DEO) een lening afsluiten voor de aanschaf van de zonnepanelen.

De stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' is bedoeld voor agrarische bedrijven met een jaarlijkse standaardopbrengst van minimaal 25.000 euro (Landbouwtelling 2012). Het subsidiebedrag bedraagt 3 euro per vierkante meter dak. Dat komt neer op ongeveer 30 procent van de verwijderingskosten. Voor de regeling moet minimaal 400 m2 asbestdak worden verwijderd. Ter vervanging moeten op (een deel van) het dak zonnepanelen met een minimale productiecapaciteit van 15.000 Watt-piek worden geplaatst. Dat mag ook op een ander gebouw op dezelfde bedrijfslocatie. De maximale subsidie bedraagt 7.500 euro.

Gedeputeerde Henk van de Boer: 'We willen in Drenthe meters maken en benutten. In aanvulling op de landelijke subsidieregeling bieden we daarom via DEO € 500.000 euro extra financiering om duurzame energie toe te passen." Fiscale voordelen en de terugverdienmogelijkheden van de zonnepanelen vormen een extra stimulans. Asbestdaken worden naar verwachting in 2024 definitief verboden. LTO Noord zorgt samen met Meer met Minder voor uitvoering van de regeling.

Meer informatie en de aanvraagformulieren staan op www.asbestvanhetdak.nl. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2013.

Nieuwsarchief