Doorbraak voor LNG als schonere en stillere transportbrandstof vanaf 2013

14 jun 2012

Ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op Liquid Natural Gas, ofwel LNG. Dat is mogelijk in het jaar 2015. Inzet van LNG als transportbrandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten, doordat bij verbranding fors minder fijnstof en andere emissies vrijkomen. Inzet van LNG is daarnaast stiller. Het versterkt bovendien de goede economische positie van ons land op het gebied van gas en maakt ons minder afhankelijk van olie. Gas is wereldwijd ruim voorradig, de voorraden zijn goed gespreid, met een stabiliserend effect op de prijzen als gevolg. Een groep bedrijven gaat samen met de overheid werken aan versnelde introductie van LNG als transportbrandstof. Dat kwamen initiatiefnemers Deltalinqs, Energy Valley, Havenbedrijf Rotterdam en Stichting LNG TR&D vanmiddag overeen met Minister Verhagen en Staatssecretaris Atsma.

Nationaal Platform LNG Zowel in en rond de Rotterdamse haven als in de noordelijke provincies lopen diverse initiatieven om LNG in te zetten als transportbrandstof voor vrachtwagens, binnenvaart, kustvaart, veerboten, vissersboten en sleepboten. De activiteiten concentreren zich op twee concrete gebieden: het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam – Basel inclusief Amsterdam en Vlissingen. Deltalinqs Energy Forum en Energy Valley brengen die twee gebieden bij elkaar. LNG TR&D brengt kennis over technologische innovaties op het gebied van LNG in.

Samenwerking is nodig om het grote potentieel te benutten. Omdat alle projecten tegen dezelfde bezwaren aanlopen, wordt een Nationaal Platform LNG opgericht, dat samen met de overheid aan randvoorwaarden gaat werken. Verwachting is dat in 2013 de eerste investeringen worden gedaan en dat daadwerkelijk projecten van start gaan. Initiatiefnemers van het Platform zijn LNG TR&D (een samenwerking van 3TU, VSL en TNO), Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en  Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven). Het Platform gaat zich o.a. richten op wetgeving, het juridische kader, stimulerende maatregelen en maatschappelijk draagvlak en omgevingsmanagement.

Keten “Het risico bij dit soort grote projecten is dat betrokkenen op elkaar wachten om de eerste stappen te zetten. De overstap naar LNG vindt alleen plaats als er voldoende aanbod en infrastructuur is, maar dat gebeurt pas wanneer er op LNG wordt overgeschakeld en er dus vraag ontstaat. Samenwerking tussen sleutelpartijen uit de hele keten is nodig om deze situatie te doorbreken. De Nederlands-Duitse marktvraag, die al op gang komt, moet worden versneld,“ vertelt Wim van Sluis, voorzitter van Deltalinqs, namens de initiatiefnemers. “Ik ben heel blij dat minister Verhagen de potentie van LNG erkent. In januari was hij bij ons te gast en daagde ik hem uit om zich in te zetten voor het opzetten van een LNG-keten. Nu tekenen we een deal.“

Albert Dalhuijsen, voorzitter van het bestuur van LNG TR&D: “Voor een succesvolle introductie van LNG moeten barrières en belemmeringen weggehaald worden. LNG TR&D kan daaraan bijdragen en technologische innovaties aandragen om dat mogelijk te maken”. LNG TR&D beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas.

LNG, potentieel en milieuwinst LNG is aardgas dat wordt afgekoeld tot min 162 graden Celsius. Het wordt dan een heldere vloeistof, waarbij het volume circa 600 keer gereduceerd wordt. Dit maakt het makkelijker en goedkoper om te transporteren en op te slaan. Bij de huidige plannen wordt er gewerkt aan een infrastructuur die de inzet van LNG als transportbrandstof mogelijk maakt.

Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een reductie in CO2-emissie equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar. Ook de emissies van NOx en SO2 dalen drastisch en de geluidbelasting neemt sterk af. Op langere termijn kan verdere vergroening plaatsvinden door opvoeren van het aandeel Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof.

Nieuwsarchief