Doeksen ontwikkelt eerste groene veerboot

14 jun 2010

Rederij Doeksen in Harlingen heeft een eerste ‘groene veerboot’ ontwikkeld. Deze gaat in eerste instantie varen op LNG, maar later op het nog milieuvriendelijker biogas. De veerboten in het Waddengebied varen traditioneel op gasolie. Al veel langer is bekend, dat het gebruik van LNG, Liquefied Neutral Gas, als brandstof leidt tot een belangrijke vermindering van de milieulast.

Door op LNG over te stappen wordt de uitstoot van een aantal afvalstoffen dat bij de verbranding van reguliere brandstof vrijkomt, sterk gereduceerd. Doel is een reductie van de uitstoot van CO2 met minimaal 20 procent en tot slot een verlaging van de geluidsemissie met 50 tot 75 procent. Door het gebruik van LNG of LBG, worden de schadelijke emissies in het Waddengebied fors teruggedrongen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze milieuvriendelijke brandstof, moet de ‘groene veerboot’ wel beschikken over passende bunkerfaciliteiten. Dat is één van de grootste uitdagingen voor het samenwerkingsverband, omdat de ontwikkeling van deze kleine opslagfaciliteiten vanuit economisch perspectief een zeer uitdagende klus is.

Het samenwerkingsverband ‘LBNG op de Waddenzee’ streeft ernaar om een infrastructuur voor L(B)NG te realiseren die het niet alleen mogelijk maakt dat Rederij Doeksen haar veerboten op gas laat varen, maar dat ook andere partijen als transportbedrijven, reders of ondernemingen op deze brandstofsoort kunnen overschakelen. LBNG heeft daarom bij het Waddenfonds een subsidieaanvraag ingediend. Volgens het samenwerkingsverband zou de subsidie belangrijke eerste stap kunnen zijn in de ontwikkeling van een toekomstige retail supply chain voor L(B)NG in Noord-Nederland, Noord-Duitsland en Scandinavië.

Het innovatieve en ambitieuze project ‘LBNG op de Waddenzee’ past uitstekend binnen de afspraken van dit Energieakkoord en sluit goed aan bij de afspraken uit het Waddenmanifest. Het Waddenmanifest is in 2007 opgesteld door de vijf Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. In dit manifest hebben de eilanden afgesproken dat ze in 2020 CO2 neutraal willen zijn. De Provinsje Fryslân en stichting Energy Valley ondersteunen het initiatief van de samenwerkingspartners LBNG.

Nieuwsarchief