De Nieuwe Afsluitdijk: energieturbines en vismigratierivier

07 feb 2013

Vijf overheden, de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest Fryslân en Harlingen, gaan samenwerken om de Afsluitdijk te vernieuwen in een programma onder de noemer ‘De Nieuwe Afsluitdijk’. In het programma zijn projecten opgenomen rond energie, ecologie, toerisme en recreatie en ruimtelijke kwaliteit. Er komen onder meer turbines in de sluizen van Den Oever en een vismigratierivier tussen de Waddenzee en het IJsselmeer die de visstand moet verbeteren. Het Tidal Testing Centre werkt aan uitbreiding van de capaciteit van de turbines bij Den Oever. Op Breezanddijk wordt een proeflocatie voor Blue Energy gebouwd door Redstack.

Met de uitvoering van het programma is een investering gemoeid van 42 miljoen euro. Dit wordt gefinancierd door bijdragen van de regionale overheden, marktpartijen en subsidies. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ambities van De Nieuwe Afsluitdijk.

Meer informatie is te vinden op www.denieuweafsluitdijk.nl

Bron: RTV Noordkop

Nieuwsarchief