DNV en KEMA vormen toonaangevend bedrijf voor energie en duurzaamheid

22 dec 2011

Oslo, Noorwegen / Arnhem, Nederland (22 December 2011) – Het Noorse Det Norske Veritas (DNV) neemt 74,3% van de aandelen van KEMA over. Samen vormen ze een wereldwijd toonaangevend advies- en certificatiebedrijf op het gebied van opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit en van schone energie.

DNV en KEMA vormen een internationaal energieadvies, test en certificatiebedrijf dat in staat is om de wereldwijde transitie naar een veilig, betrouwbaar, efficient en schoon energie-ecosysteem te bevorderen. De nieuwe naam van het bedrijf is DNV KEMA Energy & Sustainability en zal bestaan uit alle 1,800 werknemers van KEMA, en 500 experts van DNV op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid. De nieuwe onderneming zal worden geleid door Thijs Aarten, huidig voorzitter van de Raad van Bestuur van KEMA. Het hoofdkantoor zal gevestigd zijn in Arnhem in Nederland. Thijs Aarten zal rapporteren aan de Raad van Commissarissen van DNV onder leiding van Henrik O. Madsen, CEO van DNV.

"Samen hebben we 2,300 experts die tegemoet komen aan de behoeftes van een industrie die sterk aan het veranderen is en groeit. De combinatie van electriciteitopwekking op basis van schonere brandstoffen en de toename van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zal met recht wereldwijd impact hebben. Dit is de strategische rationale voor de grootste investering van DNV ooit. In combinatie met de andere 8,000 werknemers van DNV die onze maritieme, olie & gas en andere klanten ondersteunen, zal deze investering van DNV een toonaangevende partij maken op het gebied van third party en technische adviesrollen." zegt Leif Arne Langøy, voorzitter van de Board of Directors van DNV.

Strategische en culturele match
KEMA's activiteiten sluiten goed aan op op de bestaande activiteiten van DNV op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid. Al deze activiteiten zullen geïntegreerd worden tot een sterk aanbod van diensten aan de internationale energiesector. Deze diensten omvatten de gehele energiewaardeketen: van energiebron tot eindgebruiker waaronder windenergie, afvangen en opslaan van CO2, handel in CO2, energiebesparing, opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit, en energiegerelateerde testen, inspecties en certificatie.

Wereldwijd staat de energiesector voor aanzienlijke veranderingen en investeringen. Het Internationale Energieagentschap (IEA) schat dat er tussen 2010 en 2030 USD 10 biljoen geïnvesteerd zal worden. Door strengere milieuregelgevingen en hogere brandstofkosten wordt de overgang naar schonere fossiele brandstoffen en kostenefficiëntere elektriciteitopwekking steeds belangrijker. Deze overgang, evenals de integratie van meer duurzame energie in de energienetten, vereist brede veranderingen in het energiesysteem. In de VS, Europa en Azië doen deze veranderingen al hun intrede en worden ze gedeeltelijk ondersteund door de invoering van smart grids of intelligente energienetten.

"DNV is een betrouwbare, innovatieve en internationale partner voor ons die vrijwel dezelfde strategische visie, missie en waarden als KEMA heeft. KEMA wordt al decennia lang zeer gewaardeerd door de internationale energiesector als adviseur en specialist op het gebied van energiegerelateerde testen, inspectie- en certificeringdiensten. Zowel KEMA als DNV heeft een lange traditie als onafhankelijke en toonaangevende partij met diepgaande technische en strategische expertise. Beide bedrijven hebben een sterke ambitie om te groeien," aldus Thijs Aarten, CEO van KEMA.

"In de laatste twintig jaar hebben we ons ontwikkeld tot een leidende certificeerder en technisch adviseur op het gebied van hernieuwbare energie. Maar om onze ambitie verder waar te maken en de overgang van onze klanten naar een koolstofarme economie te stimuleren, moeten we ook andere organisaties in de energiewaardeketen kunnen helpen met onafhankelijke certificatie en technisch advies. KEMA is wereldwijd een erkende speler in de hele energiesector en is dan ook een perfecte strategische partner voor ons," aldus Henrik O. Madsen, CEO van DNV.

"Door organische groei en acquisities hebben wij significante capaciteiten weten op te bouwen voor duurzame en schonere energie zoals wind- en zonne-energie, en het afvangen en opslaan van koolstof. Daarnaast is DNV onlangs begonnen met het opbouwen van capaciteit en expertise in elektriciteittransmissie en -distributie, een gebied waar KEMA al toonaangevend is. Met de overname van 74,3% van de aandelen in KEMA hebben we een grote stap gezet in het vervullen van onze ambities. Hiermee breiden we onze portefeuille uit, die ook onze traditionele maritieme olie & gas activiteiten omvat," zegt Madsen.

"DNV KEMA's thuismarkten bevinden zich in Europa, Noord Amerika en China. Onze klanten zullen hier voordeel van hebben doordat we hen op meer plaatsen een bredere dienstenportfolio in de gehele energiewaardeketen zullen aanbieden," voegt Aarten toe.

DNV wordt met een aandeel van 74.3% meerderheidsaandeelhouder. Alliander behoudt zijn belang van 25.4% evenals Cogas (0.3%). De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in de VS, Nederland en Duitsland.

KEMA is geadviseerd door Kempen & Co. en de Brauw, Blackstone en Westbroek.

Over DNV
DNV (www.dnv.com) levert wereldwijd diensten op het gebied van risicomanagement en helpt haar klanten bij het op veilige en verantwoorde wijze verbeteren van hun bedrijfsprestaties. DNV is een onafhankelijke, autonome stichting met als doel het beschermen van leven, eigendom en milieu. Het bedrijf is opgericht in 1864 en actief in diverse industriesectoren met speciale aandacht voor de maritieme en energiesector. Het hoofdkantoor is gevestigd in Oslo en de kennis en expertise van de 8500 medewerkers uit 98 landen vormen de voornaamste kracht van DNV.

Over KEMA
KEMA (www.kema.com), dat is opgericht in 1927, is een zelfstandig kennisbedrijf dat wereldwijd actief is in de energiewaardeketen en gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van business & technische consultancy, operationele ondersteuning, metingen & inspecties, en testen & certificatie. Als onafhankelijk bedrijf, adviseert en ondersteunt KEMA zowel overheidsorganisaties als producenten, leveranciers en eindgebruikers van energie, en fabrikanten van elektriciteitstransmissie-

& distributieapparatuur, en andersoortige energieapparatuur. Bij KEMA, dat vestigingen en vertegenwoordigingen in ruim 20 landen wereldwijd heeft, werken 1.800 professionals.

Nieuwsarchief