Commissaris Max Van den Berg:

14 mrt 2008

‘Het ‘Energieakkoord’ dat recent is afgesloten tussen de Energy Valley provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland enerzijds en het Rijk anderzijds, ‘is een knappe prestatie’. Deze provincies lopen met dit akkoord vooruit op landelijke ontwikkelingen en leveren samen een enorme bijdrage aan het bereiken van de nationale doelstellingen op milieugebied’.

Dat betoogde donderdagmiddag 13 maart de Groningse Commissaris der Koningin Max van den Berg. Hij zei dat tijdens een bijeenkomst van het Energy Valley Platform in het gebouw van de Gasunie gewijd aan het Energieakkoord en de kansen daarvan voor het bedrijfsleven.

In het Energieakkoord zijn tussen het Noorden en Noord Holland enerzijds en het Rijk anderzijds afspraken gemaakt over intensieve samenwerking onder meer op het gebied van Energiebesparing, duurzame energie, biobrandstoffen of het stimuleren van energieonderzoek en energieinnovaties. Het akkoord biedt een kader om het ontwikkelingsklimaat te versterken en nieuwe activiteiten en investeringen te bevorderen.

Volgens Commissaris Max van den Berg is het energieakkoord een uniek voorbeeld van publiek private samenwerking. Hij liet weten dat het provinciebestuur er alles aan zal doen om gelden te regelen om de doelstelling te halen. Wel vindt hij dat ondernemingen, met name uit de MKB sector, bij het akkoord moeten worden betrokken. ‘We moeten er nu voor zorgen dat we onze koppositie vasthouden. Het MKB is daarin uitermate belangrijk. Hopelijk komen er dan ook spoedig projecten vanuit het MKB op energiegebied die wij mee kunnen financieren. Dat is goed voor het milieu en ook voor de noordelijke economie’, zo betoogde Van den Berg

Nieuwsarchief