CleanTech Fryslan wil geld verdienen met schone technologie

10 jun 2013

In het WTC Expo Center in Leeuwarden is donderdag 6 juni de aftrap gegeven van CleanTech Fryslân. Tientallen ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen waren bij deze eerste ´duurzame doe-middag´ aanwezig om in gezamenlijkheid businesscases op te pakken, met als doel geld verdienen met schone technologie. Met de 'Greenlab formule' van Syntens Innovatiecentrum, wil het pas opgerichte CleanTech Fryslân de eerste stap zetten naar een netwerk die niet alleen praat, maar ook geld gaat verdienen. Professor Jan Jonker van Universiteit van Nijmegen inspireerde deelnemers met zijn slogan 'Groen is poen'. Op een vraag vanuit het publiek ´waarom we het nog niet doen?´ besloot Jan Jonker: 'Gewoon gaan doen, u heeft het gewoon in huis.'

Met ondersteuning van Syntens innovatiecentrum en de Kamer van Koophandel wil CleanTech Fryslân zich ontwikkelen tot een MKB-netwerk dat ondernemers ondersteunt die actief zijn in de markt van schone en duurzame technologie. Jan From, voorzitter van CleanTech Fryslan, benadrukt het belang van samenwerking: 'Dit initiatief is er om de aanwezige kennis en ideeën te bundelen en er zo voor te zorgen dat aangesloten bedrijven meer geld gaan verdienen aan de groeiende duurzame markt'. Vervolgens stak Gedeputeerde van Economische Zaken in Fryslân Hans Konst de aanwezigen een hart onder de riem door te benadrukken dat het thema groen het leitmotiv is in zowel de economische nota in Fryslân als in Europa. 'Met groen is geld te verdienen. Het is de toekomst voor bedrijven', aldus Konst.

Hans Konst onderschreef het streven van CleanTech Fryslân om bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen en te zorgen dat de ambities worden gerealiseerd. De gedeputeerde vertelde dat de provincie € 300 miljoen heeft uitgetrokken voor het mobiliseren van werkgelegenheid. 'Daarom is het nodig elkaar te vinden en durf te hebben in netwerken te functioneren. De kunst is dwars door de sectoren heen hetzelfde verhaal te gaan spreken. Wij moeten het hebben van mensen die iets kunnen waarmaken'. Jan From benadrukte in zijn welkomstwoord dat CleanTech Fryslân niet de zoveelste praatclub wil worden, maar een doeclub met en voor ondernemers. 'De laatste jaren zien we dat in onze provincie steeds meer MKB´ers actief worden op het gebied van de duurzame techniek. Veelal bedrijven die nog individueel werken zonder een goed netwerk en onderlinge samenwerking. Aan de andere kant zien we ook dat kennisinstellingen actief zijn op dit gebied zonder goede verankering met het bedrijfsleven. En last but not least zien we dat duurzaamheidambities van de overheden vaak hoog zijn en veelal achterblijven in de realisatie. Kortom, er moet het nodige gemobiliseerd en met elkaar verbonden worden'.

Groepsgewijs gingen de deelnemers vervolgens aan de slag met een vijftal businesscases. De inbrengers van de cases gaven een korte presentatie van hun vraagstuk. Tijdens de plenaire terugkoppeling bleek dat er resultaten waren geboekt. Diverse deelnemers aan de vijf workshops hebben de agenda´s getrokken om samen bepaalde projecten op te pakken. Jan From en dagvoorzitter Otto van der Galiën (bestuurslid van CleanTech Fryslân) konden verheugd constateren dat het doel was gehaald. 'Er is vanmiddag gebleken dat het niet bij een praatclub is gebleven, maar dat CleanTech in potentie een doeclub is. Dat smaakt naar meer en dat gaan we ook zeker doen'. Marcel Huisman van Syntens: 'Daarom hebben wij dit anderhalf jaar geleden geïnitieerd. Syntens heeft als aanjager gefungeerd en nu gaan anderen hun schouders eronder zetten. Uiteraard blijft Syntens dit initiatief ondersteunen, en dat geldt ook voor de Kamer van Koophandel. Het stopt niet met vandaag, dit is pas het begin'.

Nieuwsarchief