Charlie Aptroot: ‘Het Noorden zit in de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen’

29 apr 2010

Werkbezoek VVD Charlie AptrootDe ontwikkeling in de energiesector moet een duwtje in de rug krijgen, vindt Tweede Kamerlid Charlie Aptroot. ‘Zolang er wel een perspectief is dat een bedrijf met een ontwikkeling zichzelf op den duur kan redden.’ Het lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer bracht dinsdag een bezoek aan de gemeente Groningen en plakte er gelijk maar een bezoek aan afvalverwerkingsbedrijf Attero aan vast.

Attero is een afvalverwerker die biogas en stortgas, dat onttrokken wordt uit stort en vergisting van het vuilnis, in een speciale installatie opwerkt tot groen gas. Attero kan op deze manier ruim 700-800 kubieke meter groen gas per uur produceren. Dat duurzame gas kan via een Groen Gas Hub geinjecteerd worden in het gasnet en op deze wijze ook ingezet worden voor duurzame mobiliteit door het rijden op groen gas.

‘Een interessant bedrijf’, vindt Aptroot als hem gevraagd wordt naar de afvalverwerker in Groningen en Wijster. ‘Attero is een bedrijf dat alles met het afval doet. Daarmee bedoel ik ‘alles’ in de brede zin van het woord. Ze verzamelen afval, scheiden het, verbranden het en wekken hiermee elektriciteit op. En sommige stromen verwerken ze ook nog eens op grootschalige wijze tot groen gas. En dat terwijl de grondstof voor het gas eigenlijk helemaal gratis en oneindig is. Deze integrale werkwijze is bedrijftechnisch gezien ook nog eens ontzettend kostenbesparend, efficiënt en duurzaam.’

De woordvoerder Verkeer en Vervoer van de VVD-fractie brengt regelmatig werkbezoeken aan alle hoeken van het land. Het liefst stopt hij dan zoveel mogelijk in een dag. ‘Om voor een bezoek van een uurtje naar Groningen te rijden, vind ik zonde. Dan doe ik er liever nog allerlei dingen zoals een studentendebatten of bedrijfsbezoeken bij. Je bent op die manier toch een beetje de voelspriet van het parlement.’

Het is tijdens de werkbezoeken vooral de bedoeling dat je goed luistert, vindt Aptroot. Dat is de functie van een Tweede Kamerlid. Zo hoort hij regelmatig dat bedrijven of initiatieven belemmerd worden door regelgeving in Den Haag. ‘Ook in Groningen was het weer raak’, vertelt hij. ‘Met het digestaat was overblijft na de opwaardering van het biogas kunnen ze bijvoorbeeld niets omdat dat door regelgeving belemmerd wordt terwijl het digestaat ingezet kan worden als meststof voor de landbouw.  Zoiets neem ik mee naar Den Haag en dat probeer ik aan de kaak te stellen.’

Regelgeving is nog te vaak een noodzakelijk kwaad, vindt het Tweede Kamerlid. ‘Hier in Nederland testen en maken we onze eigen regels. Zelfs als ze al door alle omliggende landen zijn goedgekeurd. Ik pleit daarom voor het automarktmodel waarin de Europese regels gelden. Dat is veel efficiënter.’
Terug naar energie, want de VVD heeft het als het over energie gaat twee speerpunten. ‘We moeten allereerst veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen worden. Die zijn eindig en worden steeds duurder waardoor we economisch afhankelijk worden’, legt Aptroot uit. ‘Ten tweede moeten we dus de alternatieven onderzoeken omdat het nog niet duidelijk is wat er in de toekomst het meest efficiënt is. Wij zien niets in windenergie omdat het gewoon niet rendabel is. Wat dat betreft vind ik het zonde dat het huidige kabinet zich daarvoor heeft ingezet. Ik vind dat Nederland op de middellange termijn toe is aan twee kerncentrales en dat op lange termijn nieuwe initiatieven voor groene energie moeten worden gesteund.’

Aptroot denkt bij groene energie vooral aan het gebruik van zonne-energie en biobrandstoffen. Initiatieven hiervoor verdienen dan ook een steuntje in de rug. ‘Je moet starters subsidiëren zodat ze aan het begin van het traject de wind mee hebben. Maar het moet uiteindelijk wel rendabel worden. Als zo’n initiatief zich op de lange termijn niet zelf kan redden, dan moet je als overheid daar de stekker uit trekken.’

Aptroot ziet het Noorden een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van duurzame initiatieven. ‘Men weet hier ook wel heel goed dat Slochteren op den duur leeg raakt. Daarom vind ik zaken als de gasrotonde en de vergroening hiervan bijvoorbeeld enorm fascinerend.’ Het VVD-kamerlid vindt dat de regio zich in de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen bevindt. ‘Ik heb de indruk dat de Energy Valley regio, waaronder gemeenten zoals Groningen, hun nek voor duurzame energie uitsteken. Dat vind ik een heel goede ontwikkeling.’

Nieuwsarchief