Camminghaburen warm met hulp fabriek FrieslandCampina

05 jan 2011

Elfduizend huishoudens in de woonwijk Camminghaburen kunnen straks de restwarmte gebruiken van een fabriek van FrieslandCampina, twee kilometer verderop in Leeuwarden. Het project is een eerste stap in de aanleg van een warmtenet voor de gehele stad Leeuwarden.

De mogelijkheid ontstond doordat de ketel van het stadsverwarmingssysteem voor Camminghaburen van Essent aan vervanging toe is. In plaats van een nieuwe te plaatsen kan deze warmte ook worden ‘opgehaald’ bij FrieslandCampina, die warmte over heeft. De provincie wil samen met de gemeente Leeuwarden en Essent onderzoeken of de hiervoor benodigde warmteleiding ook gebruikt kan worden als eerste onderdeel van een warmtenet, waarop ook andere leveranciers en afnemers kunnen worden aangesloten.

Tevens spreken beide overheden de intentie uit om zo mogelijk elk met € 300.000 deelnemen in de exploitatie van deze eerste fase van het warmtenet Leeuwarden. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden spraken vorig jaar af om meer samen te werken op het gebied van energie en water. Het project met het warmtenet is één van de concrete uitwerkingen van die afspraak. Verder werken de gemeente en provincie samen aan energiebesparende en waterbesparende maatregelen voor huizen.

Andere voorbeelden zijn zonne-energie en rijden op een duurzame brandstof zoals groen gas en elektriciteit. Ook andere Friese gemeenten kunnen meedoen aan de projecten. De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden dragen allebei 500.000 euro bij aan deze samenwerking.

Er staan nog meer gezamenlijke projecten op stapel, zoals de bouw van een Watercampus. Daarvoor is inmiddels bijna € 8,8 miljoen Europees en landelijk economiegeld beschikbaar. Het college van de provincie Fryslân heeft vandaag besloten daar als cofinanciering nu € 3,8 miljoen bij te doen.

Bron: Provincie Friesland

Nieuwsarchief