Biomassa voor groen gas aantoonbaar duurzaam

07 nov 2011

Groen gas certificeringsinstantie Vertogas, dochter van Gasunie, zal vanaf november op de door haar uitgegeven certificaten vermelden of de biomassa waaruit het groene gas is geproduceerd aantoonbaar voldoet aan de NTA 8080 duurzaamheidscriteria. Daarmee wordt het groene gas als het ware nog groener.

Vertogas-certificaten geven vanaf de eerste uitgifte in 2009 aan waar het groene gas is geproduceerd en welke soorten biomassa daarbij zijn toegepast. Handelaren en afnemers van groen gas hebben hierdoor de zekerheid dat het om écht groen gas gaat. Voortaan wordt tevens op het Vertogascertificaat vermeld als een groen gas producent gebruik heeft gemaakt van biomassa dat is gecertificeerd conform de NEN 8080-richtlijnen. Vertogas-directeur Gerard van Pijkeren: "Het certificaat krijgt als het ware een extra stempel. Hierdoor krijgen marktpartijen nog meer zekerheid over de duurzame herkomst van het gas. Dit vertrouwen kan een positieve werking hebben op de groen gas handel en daarmee op de verdere ontwikkeling van de groen gas markt."

De aankondiging dat Vertogas het NTA 8080 kenmerk op haar certificaat op zal nemen vond plaats op donderdag 3 november tijdens de derde 'Roadshow certificatie duurzame biomassa' in de Groningse Euroborg. Deze middag, die werd georganiseerd door Stichting Energy Valley en het Nederlands Normalisatie-instituut, stond in het teken van bedrijven die zich inzetten voor duurzame biomassa voor het opwekken van energie en warmte, of als transportbrandstof. De door Vertogas erkende producenten Attero en De Meerlanden hebben reeds aangegeven het NTA 8080 duurzaamheidscertificaat te willen behalen.

Over NTA 8080
Het certificatiesysteem voor duurzame biomassa is gebaseerd op de duurzaamheidafspraken die zijn vastgelegd in NTA 8080. Het "NTA 8080 Approved" certificaat is wereldwijd toepasbaar om aan te tonen dat de biomassa die men produceert, verwerkt, verhandelt of toepast, voldoet aan de internationale duurzaamheidseisen. Het certificaat is geschikt voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa.

Over Vertogas
Vertogas BV is een dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie. Het is een zelfstandig en onafhankelijk instituut dat door middel van haar certificatensysteem de handel in groen gas faciliteert. Vertogas waarborgt voor elk uitgegeven certificaat de herkomst van het gas. Daarmee wordt de ontwikkeling van de groen gas markt gestimuleerd en een essentiële bijdrage geleverd aan een duurzame energiehuishouding.

Nieuwsarchief