Biomassa vergisting bij Suiker Unie in Groningen levert groen gas aan het net

03 sep 2010

Suiker Unie heeft vergevorderde plannen om te investeren in een biomassa vergistinginstallatie bij haar suikerfabriek in Hoogkerk (Groningen). De installatie gaat per jaar circa 10 miljoen kubieke meter groen gas van aardgaskwaliteit produceren en aan het net leveren. Als grondstof voor de vergisting dient 100.000 ton biomassa, bestaande uit organische reststromen uit hoofdzakelijk de eigen productieketens.

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de productieketen van Suiker Unie. In de hele keten, van bietenzaad via bieten naar suiker en diverse bijproducten, wordt gestreefd naar nuttig gebruik van reststromen en minimalisatie van energieverbruik. Suiker Unie produceert in Hoogkerk al groene elektriciteit uit het biogas van haar methaanreactoren. De investering in de nieuwe biomassa vergistinginstallatie is voor Suiker Unie weer een belangrijke stap om de duurzame productieketen verder uit te bouwen. Suiker Unie beschikt over de benodigde vergunningen. Voor de installatie heeft Suiker Unie een positieve beschikking ontvangen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) van het Ministerie van Economische Zaken.

Volgens de planning wordt de installatie eind 2012 operationeel.

Samen met stichting Energy Valley, Enexis, Gasunie en GTS wordt nu de mogelijkheid onderzocht om het plan van een Groen Gas Hub door te ontwikkelen en het geproduceerde groene gas via deze Groen Gas Hub af te zetten in het aardgasnet. Deze geplande Groen Gas Hub te Hoogkerk is hiermee 1 van de 5 op te richten Hubs in de Energy Valley regio.

Bron: Suiker Unie

Nieuwsarchief