Biokolen: Nederland heeft de kaarten in handen

22 apr 2011

Nederland heeft zichzelf, in lijn met het Europese beleid, klimaatdoelen gesteld. De strekking daarvan is inmiddels algemeen bekend: meer duurzame energiebronnen en minder CO2-uitstoot. Daar is een hoop voor nodig. In de Energy Valley regio werken we hard aan de ontwikkeling van verschillende alternatieve energiebronnen, waaronder offshore wind en groen gas, evenals aan de ontwikkeling van de broodnodige kennis en opleiding van professionals.

Maar er zal nog wel wat tijd overheen gaan voordat duurzame energie een groot deel van onze energiemix gaat uitmaken. In de tussentijd verbruiken we met z’n allen steeds meer energie die de komende tijd nog voor een groot deel uit fossiele energiebronnen zoals steenkool moet komen. In deze kolencentrales is en wordt nog steeds flink geïnvesteerd. Die investeringen kan een energiemaatschappij nog wel terugverdienen.

Maar geld is één ding; verduurzamen een tweede. Juist omdat er nog steeds kolencentrales verrijzen die een levensduur hebben van algauw een jaar of twintig, dertig, is het belangrijk die centrales zo veel en snel mogelijk te vergroenen. Dat kan: met biokolen, zo stelt Machiel van Steenis van de stichting Energy Valley vrijdag op www.financieel-groningen.nl.

Torrefactie, daar draait het om. Dit is een nieuwe techniek waarbij biomassa, die eerst bewerkt moet worden voordat je er iets mee kunt, wordt ‘geroosterd’ op een temperatuur van rond de 300 graden Celsius. Op die manier kunnen van biomassa biokolen gemaakt worden, een vervangend product voor fossiele brandstoffen. Deze biokolen kunnen steenkolen één op één vervangen, en hebben grote voordelen. De milieuvoordelen spreken voor zich: biokolen zijn brandstof gemaakt van biomassa en schelen behoorlijk in de fossiele CO2-uitstoot ten opzichte van steenkool. Daarnaast heb je, vergeleken met onbewerkte biomassa, kleinere hoeveelheden nodig om dezelfde hoeveelheid energie te produceren. Er hoeft dus minder vervoerd te worden en dat bespaart kosten en scheelt uitstoot. Tenslotte hebben zijn biokolen beter maalbaar dan biomassa, en kunnen daardoor direct in de steenkoolinvoer mee.

Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van dit product: er zijn nu vier bedrijven die een biokolenfabriek draaiende hebben en inmiddels is er Europese belangstelling getoond voor de onder aanvoering van de stichting Energy Valley opgerichte brancheorganisatie Dutch Torrefaction Association. Op de aankomende Energy Delta Convention die in november in Groningen wordt gehouden, zal een symposium over torrefactie een belangrijk onderdeel worden. Kortom: torrefactie lééft.

Zijn biokolen dé oplossing om het CO2-probleem aan te pakken? Niet alleen; daar is meer voor nodig. Maar met biokolen is het wél mogelijk om de elektriciteitsproductie van kolencentrales te vergroenen zonder eerst aanpassingen te hoeven doen. Aan de voorwaarden is voldaan: de techniek is volwassen, de fabrieken draaien en de mogelijkheid tot bijstoken is er. De pilotfase is inmiddels achter de rug, dus nu is er voor de kolencentrales de mogelijkheid om massaal te gaan vergroenen.

Nieuwsarchief