Biobased Economy in de Eemsdelta van start

16 jun 2011

Woensdagavond 15 juni vond de start plaats van het initiatief om tot een biobased economy in de Eemsdelta te komen. SBE en Groningen Seaports zijn de initiatiefnemers om de Eemsdelta prominent als voortrekkersregio voor de biobased economy te positioneren. 'Investeren in Low Carbon en in Biobased projecten' en vergroenen van de industrie is het thema. Het streven is de kleinste CO2 –footprint te behalen. Diverse prominente genodigden waren aanwezig om enthousiast gemaakt te worden voor de biobased economy in de Eemsdelta. De Eemsdelta heeft namelijk uitstekende uitgangspunten om uit te groeien tot een biobased economy. Daarvoor is samenwerking van industrie, overheid en NGO's van doorslaggevend belang.

De Eemsdelta heeft 't
Cor Zijderveld, voorzitter SBE, noemt in een adem de voordelen op: "We hebben hier een uitstekende logistieke afhandeling en infrastruktuur met twee zeehavens (Delfzijl en Eemshaven) en het Eemskanaal voor de aanvoer van biomassa. Ook is hier een sterk agrarisch achterland dat ook biomassa kan aanleveren. We hebben een groot chemiecluster dat zich zal gaan vergroenen. In de nationale energiehaven Eemshaven wordt straks ruim een derde van de nederlandse energie geproduceerd, waarbij de nieuwe centrales deels produceren op basis van biomassa. En daarbij gaat het om honderdduizenden tonnen, ook andere bedrijven kunnen van dergelijke aanvoer profiteren. Van die energiecentrales kan het CO2 hier worden afgevangen en hergebruikt als grondstof voor chemie of voor algenteelt of glastuinbouw. We hebben hier de beschikbaarheid van restwarmte uit de industrie en energiecentrales, het gebied beschikt over geothermie en er wordt in steeds meer groen gas gemaakt. Er zijn hier belangrijke kennisinstituten als de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze Hogeschool en Energy Valley.

Kortom alles om de Eemsdelta te kunnen laten slagen als kerngebied voor de "biobased economy."

Doelstelling
Lage CO2 footprint, nieuwe (groene) investeringen, vergroening van bestaande industrie en overige bedrijvigheid en uiteraard nieuwe werkgelegenheid.

Samen sterk
Initiatiefnemers zijn Groningen Seaports en Vereniging Samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE) met ondersteuning van: Provincie Groningen, Gemeentes Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL), Stichting Energy Valley, Syntens, Waterbedrijf Groningen en Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Een programmamanager is aangesteld in de persoon van Jaap Verhoeff (Energy Valley) die verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van het programma, dat loopt van 2012 tot 2015.

Nieuwsarchief