Bedrijfsleven maakt werk van Noordelijke energieambities

13 jun 2008

Essent, stichting Energy Valley, GasTerra, VNO-NCW Noord en de Rijksuniversiteit Groningen nodigen u van harte uit voor het bijwonen van het congres Energiek Ondernemen in het Noorden! op maandagmiddag 23 juni in De Harmonie te Leeuwarden. Tijdens dit congres staan de marktkansen voor energiek ondernemen in Noord-Nederland centraal. Door deze marktkansen te benutten en gezamenlijk de overgang naar een stabiele en duurzame energie-economie in te zetten geven bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk invulling aan het Noorden als Energy Valley regio.

Energiek ondernemen is een congres voor en door ondernemers. Het Noorden kent een stevige ambitie op het gebied van energiebesparing en -innovaties. Ondernemers kunnen hun voordeel behalen door daar actief op in te springen. Maar waar loop je als ondernemer tegenaan? Hoe onderscheid je ware innovaties van gewone oplossingen? Hoe lopen subsidiestromen en welke besparingsmogelijkheden zijn er? Hoe kan invulling gegeven worden aan duurzaam energiegebruik in de onderneming? Dat is waar Energiek ondernemen in het Noorden! over gaat.

Tijdens dit congres wordt bijzondere aandacht geschonken aan het Energieakkoord dat het Rijk met de vier Noordelijke provincies en 66 gemeenten heeft gesloten. Aan de hand van dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de rol van de Energy Valley regio in het nationale energie- en klimaatbeleid. Minister Van der Hoeven zal als medeondertekenaar van het akkoord daarover een lezing geven. Tijdens het congres zal het bedrijfsleven zich ook aansluiten bij het Energieakkoord Noord-Nederland. De koepelorganisaties VNO-NCW Noord en MKB Noord zullen daarvoor een verklaring ondertekenen en de minister zal een projectenboek in ontvangst nemen waarin meer dan 20 bedrijven en instellingen hun bijdrage aan het energieakkoord presenteren.

Voor meer informatie en om u in te schrijven oor het congres ga naar: www.energieknoorden.nl
 
PROGRAMMA

14.30 uur welkomstwoord John Jorritsma, CdK Friesland / voorzitter SNN

14.35 uur Minister Maria van der Hoeven
ondertekening Energieakkoord Noord-Nederland door VNO-NCW en MKB Noord en overhandiging projectenboek aan de minister

15.00 uur Louwe Dijkema, voorzitter VNO-NCW Noord

15.15 uur Max van den Berg, voorzitter stichting Energy Valley / CdK Groningen

15.30 uur pauze

15.45 uur deelsessie I

A. Ontwikkeling duurzaam wonen - Marjolien Demmers (2DHV) en Bouwe de Boer (2Leeuwarden)

B. Biofuels - Age van der Mei (2DUINN) en Arno Gielen (2TCNN)

C. Heropening Schoonebeek - Arie Kroeze(2NAM)

16.30 uur pauze / wisselmoment

16.45 uur deelsessie II

A. Financiering biomassaprojecten - Marcel Gerritsen (2Rabobank)

B. Blue Energy: energie uit water - Gerard Schouten (2REDstack) en Cees Buisman (2Wetsus)

C. Ontwikkeling en toepassing zonnepanelen - Han Brezet (2Fryseps) en Ben Meester (2APA)

17.30 uur Del Boca Vista

18.00 uur energieborrel

18.30 uur einde

Nieuwsarchief