Akzo Nobel en Dow Chemical maken plannen voor nieuwe chemische fabriek

03 sep 2007

De chemiebedrijven Akzo Nobel en Dow Chemical in Delfzijl hebben plannen om gezamenlijk een nieuwe fabriek op te zetten voor de productie van nieuwe, milieuvriendelijke isolatiematerialen.

Dit miljoenenproject kan in Delfzijl in eerste instantie een paar honderd banen opleveren. Later kunnen dit meer dan duizend worden. Als de plannen doorgaan, moet de chloorproduktie bij Akzo met 30.000 ton worden uitgebreid. Onderdeel van het plan vormt de bouw van een nieuwe kunstmestfabriek, waar het vrijkomende zoutzuur verwerkt wordt.

De onderhandelingen tussen beide bedrijven zijn nog niet afgerond. Dow Chemical is, behalve met Akzo Nobel in Delfzijl, ook in overleg met het chemieconcern Basf, dat in Ludwigshaven een chloorfabriek heeft.

Nieuwsarchief