Afsluitdijk gebruikt voor opwekking energie uit getijdestromen

04 jul 2013

Met steun van het Waddenfonds gaat er ene bijzondere proef van start aan de Afsluitdijk, om energie op te wekken uit getijdestromen. Wereldwijd groeit de belangstelling voor energiewinning uit getijstromen en daarmee de behoefte aan geschikte testlokaties voor systemen die deze energie kunnen opwekken. De spuisluizen in de Afsluitdijk zijn zeer geschikt als testlokatie vanwege de goede bereikbaarheid, de voorspelbare en hoge stroomsnelheid en de beschikbaarheid van een eenvoudig bereikbare netaansluiting.

Het Doel van het project is het inrichten van twee kokers in het spuicomplex Den Oever als testfaciliteit voor getij-, spui- en vrije stroomturbines en het uitvoeren van een pilot met drie T100 turbines. Het tweede project is onderdeel van de Ambitieagenda Afsluitdijk.

Het Waddenfonds levert een bijdrage van iets meer dan 850.000 euro op een totale investering van 2.219.020 euro.

 

Nieuwsarchief