Aanvragen molens overstijgen ruimte

04 jan 2011

In de provincie Groningen vissen bedrijven met plannen voor nieuwe windmolenparken zo goed als achter het net. De aanvragen voor windparken overstijgen de beschikbare ruimte. Inmiddels zijn er voldoende initiatiefnemers voor alle beschikbare grond in de omgeving van Delfzijl, langs de N33 en in de Eemshaven.

De provincie Groningen geeft aanvragers die achter het net hebben gevist het advies samen te werken. Megaparken die op tal van plaatsten het landschap domineren, zoals dat in Flevoland het geval is, is iets dat de provincie wil voorkomen.

Op termijn wil het rijk in Nederland windmolenparken met een vermogen van 6000 megawatt realiseren. De afgelopen maanden zijn bij de provincie Drenthe 26 initiatieven voor windmolenparken gemeld.  Het gaat om plannen in het zuidoosten en Veenkoloniale deel. Hier worden grote windturbines toegestaan.

 

Nieuwsarchief