Aandeel van duurzame energie gestegen in 2009

28 apr 2010

 

Het verbruik van duurzame energie is vorig jaar gestegen van 3,4 procent naar 4 procent van het energieverbruik in Nederland, vooral door meer windenergie en biomassa, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020. Sinds 2003 is de groei versneld dankzij de subsidies voor het opwekken van groene stroom.

De bijdrage van biomassa aan de energievoorziening steeg vorig jaar van 2,1 naar 2,5 procent. De hoeveelheid biomassa die werd meegestookt in Nederlandse elektriciteitscentrales, nam toe. Ook het verbruik van biobrandstofffen in het wegverkeer steeg. Ruim 1 procent van het energieverbruik kwam vorig jaar van windmolens. Hoewel het minder hard waaide, was er toch meer windenergie door het in gebruik nemen van nieuwe grotere molens.

Demissionair minister Van der Hoeven (Economische Zaken) noemt de toename van het aandeel duurzaam opgewekte energie "Opnieuw een stap op weg naar een duurzame energievoorziening’’. Ze wil dat in de toekomst de expoitatiesubsidies worden afgebouwd en dat de overheid meer inzet op de ontwikkeling van nieuwe technologieën om te komen tot meer duurzame energie.

Bron: Friesch Dagblad

Nieuwsarchief