Aa en Hunze twijfelt over CO2-opslag

06 sep 2010

Aa en Hunze twijfelt over CO2-opslag

Het gemeentebestuur van Aa en Hunze neemt eind september, begin oktober een standpunt in over de opslag van CO2 in het Noorden. Een van de beoogde opslaglocaties is Eleveld in de gemeente Aa en Hunze. Dat lege gasveld ligt tevens op het grondgebied van de gemeente Assen. Onlangs heeft de gemeenteraad van Assen zich uitgesproken tegen de CO2-opslag. Er is wel overleg geweest tussen de beide gemeentebesturen, aldus wethouder Bert Wassink van Aa en Hunze. Hij geeft aan zich niet te laten leiden door Assen maar een eigen afweging te maken.

Van de provincie Drenthe moet de gemeente Aa en Hunze voor 13 september een zienswijze indienen voor de ontwerpnota ‘structuurvisie ondergrond’. Die behelst ook de opslag van CO2.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief