4e Valorisatie Biomassa Seminar op 5 juni in Lelystad

25 mei 2012

Op 5 juni wordt in Lelystald het 4e Valorisatie Biomassa Seminar gehouden met als thema: nieuwe verdienmodellen door samenwerkingen in de keten.

Of de rest- en bijproducten die ontstaan bij de verwerking van biomassa moeten worden beschouwd als enkel afval of ook een opbrengstenbron kunnen zijn, hangt voor een groot deel af van de technische mogelijkheden om waardevolle elementen tot waarde te brengen, te valoriseren. Maar naast de techniek spelen de sociaal economische aspecten in de biobased economy een steeds crucialere rol.

Nieuwe verdienmodellen door ketensamenwerking, dat is de doorbraak die plaats moet vinden om de biobased economy te stimuleren.Tijdens dit 4e Valorisatie Biomassa seminar dat georganiseerd wordt door ACRRES, Wageningen UR, ENECO en DLG BENELUX wordt de sociaal economische kant van de biobased economy van diverse kanten belicht. Vanuit bedrijfsleven, beleid en wetenschap krijgt u de kans om deze problematiek te bespreken. De conclusies worden als input meegegeven aan de Topsectoren en de “Kansendag kleinschalige bioraffinage” die aansluitend georganiseerd wordt.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tessa de Boer DLG BENELUX via: +31 348 484 002 of tessa.deboer@dlg-benelux.com.

Nieuwsarchief