2e Programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen van start

23 feb 2015

Provinciale steun voor Groninger bedrijfsleven

Vorige week is het tweede programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen van start gegaan. De provincie stelt in totaal 2,4 miljoen euro beschikbaar om te stimuleren dat midden- en kleinbedrijven (MKB) meer investeren in innovatie en duurzaamheid. Het programma  is een vervolg op het succesvolle eerdere programma uit 2013. Woensdag 18 februari hebben Provinciale Staten ingestemd met de nieuwe regeling.

Duurzaamheid
Het totale budget van het nieuwe subsidieprogramma is 2,4 miljoen euro. Projecten die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen een bijdrage ontvangen  tot maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten. Het  maximale subsidiebedrag is 50.000 euro.
Met deze forse investering draagt de provincie Groningen bij aan Groningen als innovatie- en duurzaamheidregio. Bovendien zijn vernieuwende projecten voor Groninger midden- en kleinbedrijven belangrijk in de ontwikkeling naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Subsidie aanvragen
Subsidieaanvragen zijn digitaal in te dienen via www.provinciegroningen.nl/iendmkb. Hier is ook meer informatie te vinden over de regeling.

Succes
In 2013 is de provincie gestart met het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB. Het subsidiebudget van in totaal 2,74 miljoen euro is volledig besteed aan 34 projecten van Groningse bedrijven.

Bron: Provincie Groningen

Nieuwsarchief