2,4 Miljoen voor duurzame innovatie in het MKB

10 dec 2014

De provincie Groningen stelt in totaal 2,4 miljoen euro beschikbaar om te stimuleren dat midden- en kleinbedrijven (MKB) in Groningen meer investeren in innovatie en duurzaamheid. Het programma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' is een vervolg op het succesvolle eerdere programma uit 2013. Provinciale Staten besluiten in februari over de regeling, vanaf dat moment gaat het subsidieloket open.

Duurzaamheid
Het totale budget van het nieuwe subsidieprogramma is 2,4 miljoen euro. Projecten krijgen tot maximaal 25 procent van de totale projectbegroting vergoed en het maximale subsidiebedrag is 50.000 euro.

Met deze forse investering wil de provincie Groningen zich profileren als innovatie- en duurzaamheidregio. Bovendien zijn vernieuwende projecten voor Groninger midden- en kleinbedrijven heel belangrijk in de ontwikkeling naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Succes
In 2013 is de provincie gestart met het subsidieprogramma Innovatief en Duurzaam MKB. Vanwege het grote aantal aanvragen is het subsidieloket aan het einde van dat jaar voortijdig gesloten. Het subsidiebudget van in totaal 2,74 miljoen euro was op dat moment volledig besteed aan 34 projecten van Groningse bedrijven.

Samenwerking
Vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties VNO-NCW Noord, MKB-Nederland Noord en Groninger ondernemers hebben destijds nauw samengewerkt om het programma 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' tot stand te brengen. Ook Energy Valley, NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland), en Koninklijke Metaalunie waren betrokken bij de ontwikkeling van het programma.

Bron: provincie Groningen

Nieuwsarchief