123subsidie.nl geeft ondernemers volledig inzicht in subsidiemogelijkheden

05 jun 2014

Vernieuwde website 123subsidie.nl tijdens Week van de Ondernemer gepresenteerd

123subsidie.nl is een initiatief van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) met als doel ondernemers uit de drie noordelijke provincies snel een volledig overzicht te geven van de voor hen beschikbare subsidieregelingen. Zeker in tijden waarin het voor ondernemers een uitdaging kan zijn financiering te vinden, kan subsidie een uitkomst bieden. Henk Emmens, hoofd Dienstverlening SNN, licht toe: “Waar nagenoeg alle overheden hun subsidiediensten vanuit de aanbodkant onder de aandacht brengen, is er bij 123subsidie voor gekozen vanuit de vraag van de klant een passend antwoord te geven. Bovendien geeft het een 99% volledig overzicht van beschikbare subsidies”.

Denken door de ondernemer

Tijdens onbijtsessies en de Week van de Ondernemer 2013 is aan ondernemers gevraagd hoe zij de bestaande site graag zouden zien en wat zij graag verbeterd wilden zien om de site nog beter bij hun wensen aan te laten sluiten. Met de verkregen input is nu een vernieuwde 123subsidie.nl live gegaan. “De site is erg overzichtelijk, ik kan in drie stappen filteren op passende subsidies voor mijn branche, diensten en producten. En doordat in beeld een korte samenvatting van de regeling te zien is, wordt direct duidelijk of deze bij je plannen past. Daardoor hoef je niet de hele regeling door te nemen”, zo licht één van de ondernemers toe.

Ruim 80.000 bezoekers hebben sinds het in de lucht gaan van 123subsidie.nl deze site bezocht, waarvan ruim 64.000 bezoekers ook daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de site. Dit heeft voor het SNN alleen al geleid tot extra subsidieaanvragen van ongeveer 1 miljoen euro.

Nieuwsarchief