MKB-ontwikkelprogramma - Regionale subsidies

Ook provincies en gemeenten maken gebruik van het subsidie-instrument om hun beleid te stimuleren. Activiteiten die voor een dergelijke subsidie in aanmerking komen dienen dan een provinciaal of lokaal karakter te hebben.  Daarnaast bestaan er ook enkele regionale subsidies die betrekking hebben op een geografisch gebied dat de gemeente- en/of provinciegrenzen overschrijdt. Deze regionale subsidies hebben over het algemeen een meer generiek karakter.

 

Het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP EFRO)

Het OP EFRO Noord- Nederland richt zich op het stimuleren van innovatie binnen het innovatief MKB in Noord Nederland. Het OP EFRO richt zich eveneens op het vergroten van het aandeel innovaties gericht op CO2-reductie.

Ontwikkeling van kennis

Kennisontwikkelingsprojecten richten zich op het stimuleren van de ontwikkeling van toepassingskennis. Valorisatieprojecten richten zich op het stimuleren van innovatie en valorisatie in het MKB. Het subsidiepercentage bedraagt naar verwachting maximaal 40%. De minimale subsidie zal waarschijnlijk € 100.000,- bedragen, maximaal zal er € 600.000,- worden verleend.

Wij hebben binnen Energy Valley uitgebreide kennis over onder meer:

  • Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

  • Innovatief Actieprogramma Groningen

Advies en ondersteuning

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van regionale subsidies?


Neem dan contact op:

Jannes Kalfsbeek

kalfsbeek@energyvalley.nl

of bel met Energy Valley 0507890010