MKB-ontwikkelprogramma - Financiering

Financiering

We kennen veel verschillende soorten en typen financiering voor ondernemers.  In veel gevallen wordt hiermee subsidie bedoeld. Dit kan worden gezien als een verzamelnaam voor de financiële instrumenten die een overheid of non-commerciële organisatie heeft om haar beleid te stimuleren. Energy Valley ondersteunt het MKB graag door inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden.

Voor wat betreft de subsidieverstrekkende instanties kunnen er verschillende niveaus onderscheiden worden, te weten Europees, nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk. Grofweg kan gesteld worden dat hoe hoger het niveau, hoe complexer, langduriger en onzekerder het aanvraagtraject, maar hoe groter de mogelijke subsidiebijdrage. Concreet kent elk subsidieniveau daarmee haar eigen dynamiek. Onderstaand worden de subsidiemogelijkheden op de verschillende niveaus toegelicht.

Kies een van de onderstaande subsidies om er meer over te lezen: