MKB-ontwikkelprogramma - Europese subsidies

Europese subsidies

Europese subsidies worden verstrekt indien een groot Europees belang aanwezig is en/of er wordt samengewerkt met bedrijven of instellingen uit andere Europese lidstaten. Momenteel het belangrijkste EU instrument op het gebied van onderzoek en innovatie is het Horizon 2020 programma. Met Horizon 2020 wil de Europese Unie het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Voor het MKB is het Horizon 2020 SME-instrument zeer interessant.

Het Horizon 2020 SME-instrument richt zich op de financieringsbehoeften van internationaal georiënteerde MKB’s bij het implementeren van risicovolle en kansrijke innovatie-ideeën. Het mikt op het ondersteunen van projecten met een Europese dimensie die leiden tot een radicale verandering in hoe zaken wordt gedaan.

Onderzoek en ontwikkeling

In het algemeen bedraagt de subsidie voor het SME-instrument 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Voor de projecten met betrekking tot proof of concept (fase 1) die subsidie krijgen, zal er een totaalbedrag van 50.000 euro worden toegekend. Voor projecten op gebied van onderzoek en ontwikkeling (fase 2) ligt de gemiddelde EU-bijdrage tussen de 0,5 en 2,5 miljoen euro.

We hebben binnen Energy Valley uitgebreide kennis over onder meer:

  • Horizon 2020
  • Horizon 2020 SME Instrument
  • Interreg

Advies en ondersteuning

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Europese subsidies?

Neem dan contact op:

Jannes Kalfsbeek

kalfsbeek@energyvalley.nl

of bel met Energy Valley 0507890010