Symposium 'Innovatieve technieken voor biogas'

  • 09:30  - 17:30
  • Westkanaaldijk 7
    Utrecht
  • Locatie: DeFabrique, Utrecht

Groen Gas Nederland (GGNL) houdt op 18 december voor de tweede keer het symposium Innovatieve technieken voor biogas. Het evenement werd vorig jaar goed bezocht, en de bezoekers waren zeer tevreden over de aangeboden onderwerpen. Reden voor GGNL en Agentschap NL om het event dit jaar weer te organiseren.

Het programma bevat een keynote over mobiliteit, een forumdiscussie over mestverwerking en er is een Kennisplein. Er is keuze uit zes deelsessies over vergisting, vergassing, biomassastromen, digestaatverwaarding, mobiliteit en infrastructuur.

Ook de toegekende projecten van de TKI-biogas worden bekendgemaakt. Er is volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen met experts en om te netwerken. Dagvoorzitter is Ferd Crone, bestuurslid GGNL en burgemeester van Leeuwarden.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van het Symposium Biogas 2013.

Vragen en informatie

Heeft u vragen? Mail Caroline Hoff symposium@groengas.nl of bel haar op 06-23071279.

Programma

Tijd Onderdeel
09.30 Inloop en registratie
10.00 Opening dagvoorzitter Ferd Crone, bestuurslid Groen Gas Nederland en burgemeester van Leeuwarden
10.15 Keynote Mobiliteit, de motor voor groen gas Xander van Mechelen, directeur Groen Gas Nederland René Laks, directeur GroengasMobiel
10.45 Pauze
11.15

Parallelle sessies ochtend. Keuze uit drie thema's: 

1.Laagwaardige biomassastromen Meer gas uit moeilijk vergistbare stromen, Herman Klein Teeselink, HoSt
Sneller vergisten met hogere opbrengst in een veranderende markt, Rik Winters, Bioclear


2.Digestaatverwaarding ECOFERM, praktijkvoorbeeld van een kringloopboerderij, Kees Kroes, kalverhouder
Sneller vergisten met hogere opbrengst in een veranderende markt. Productie van meststoffen en flexibel voeden door nabehandeling, Jan van den Broek, Byosis
Minerale terugwinning bij biogasverkrijging, Frans Middag, Fermtech

3.Mobiliteit De toekomst van LNG in de maritieme sector, Micha Hes, Havenbedrijf Amsterdam
Small-scale LNG-productie en infrastructuur, Jerom van Roosmalen, Osomo
Orange dreams, mobiliteit als basis voor de groengaswaardeketen, nu en in de toekomst, Pelle Schlichting, OrangeGas

12.30 uur Lunch en netwerken op het Kennisplein
13.45 Forumdiscussie De meerwaarde van (mest)vergisting in mestverwerking
  De discussie staat onder leiding van dagvoorzitter Ferd Crone, met korte inleiding van alle forumleden.   De forumleden zijn: Jan Willem Straatsma, Royal FrieslandCampina
Jan de Wilt, Innovatienetwerk
Richard van Lijssel, Ecoson
14.30 Keynote Twee jaar TKI. Innovaties biogas en groen gas in vogelvlucht
14.45 Pauze
15.15

Parallelle sessies middag. Keuze uit drie thema's: 

1.Vergisting Business case monomestvergisting, Ton Voncken, Groen Gas Nederland
Kleinschalige biogasproductie met opwerking van biogas naar aardgas, Herman Klein Teeselink, HoSt
Toelichting op een vergistingsproject uit TKI 2013


2.Vergassing Vergassing van zuiveringsslib in superkritisch water, Peter van Vugt, Waterschap Aa en Maas
MILENA-OLGA, Jan-Willem Könemann, Dahlman
Toelichting op een vergassingsproject uit TKI 2013


3.Infrastructuur en toepassing Poortwachter groen- en/of biogas kleine producenten, Harmen Lelivelth, Hobré Instruments (i.s.m. Alliander)
De transportsector van LNG naar bio-LNG, Peter Hendriks, Rolande LNG
Toelichting op een infrastructuur/toepassingsproject uit TKI 2013

16.30 Netwerkborrel
17.30 Einde