SWITCH

SWITCH
 • 13:00  - 18:00
 • Ruiterskwartier 4
  8911 BP Leeuwarden
 • Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Platformcongres Energy Valley
Het noordelijk antwoord op het Nationale Energieakkoord
Dagvoorzitter: Engbert Breuker

De energiesector in de 4 noordelijke provincies heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Dankzij uw inspanningen dragen we meer dan evenredig bij aan de nationale doelen op het gebied van duurzame energie, CO2-reductie en energiebesparing.

Maar de uitdagingen op energiegebied blijven groot, zoals onder andere blijkt uit het onlangs gesloten Nationale Energieakkoord.
Om daar een antwoord op te bieden, leggen we vanuit de regio een ambitieuze agenda voor de toekomst neer. Op vier thema’s, die aansluiten bij onze kernkwaliteiten, willen we een SWITCH maken. Uw input is daarbij cruciaal. Want alleen op basis van co-creatie komen we tot een gedragen en succesvol programma.

Mede namens mijn collega-bestuurders en de stichting Energy Valley nodig ik u van harte uit om op 19 december mee te praten. In een interactief programma gaan we die middag aan de slag. Met uw input voltooien we de SWITCH-agenda, die we eind januari aanbieden aan minister Kamp van Economische Zaken.

Graag heet ik u welkom op: donderdag 19 december van 13.00 tot 18.00 uur, in Stadsschouwburg de Harmonie, Ruiterskwartier 4, 8911 BP in Leeuwarden.

Graag tot SWITCH!

Jaap Bond
Gedeputeerde Noord-Holland
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Noord Nederland


Programma
13.00 uur Inloop met broodjeslunch
13.30 uur 1e deel:

 •     Welkomstwoord dagvoorzitter Engbert Breuker
 •     Jaap Bond, gedeputeerde Noord-Holland:
      Toelichting kansen en ambities noordelijke regio
 •     Bert de Vries, directeur Energie en Duurzaamheid, ministerie van Economische Zaken:
      De regio aan zet
 •     Gerrit van Werven, directeur Stichting Energy Valley:
      Presentatie hoofdlijnen SWITCH
 •     Discussie met de zaal en sprekers o.l.v. dagvoorzitter

15.00 uur Pauze
15.30 uur Brainstormsessies:

 1.     Het energiesysteem: integratie en balancering
 2.     (Groen) Gas in transitie
 3.     Offshore wind: opwekking en ontsluiting
 4.     Energiebesparing en decentrale opwekking in de gebouwde omgeving
 5.     Proeftuin: slimme energie-ideeën

16.45 uur Plenaire terugkoppeling en reflectie
17.30 uur Netwerkborrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via www.energyvalley.nl/switch.
Hier kunt u ook uw voorkeur voor één van de workshops aangeven.

Locatie
Voor de routebeschrijving en informatie over parkeergelegenheid kunt u terecht op de website van Stadsschouwburg De Harmonie:
www.harmonie.nl/informatie/Contact/Route_en_parkeren/.