Seminar 'Op weg naar een zonnige toekomst'

  • Scholtenskanaal OZ. 72
    Klazienaveen-Noord
  • Landgoed Scholtenzathe, Klazienaveen-Noord

8800 m2 dak, 4600 zonnepanelen, 1,3 Megawatt aan stroomproductie. Eén van de grootste zonneparken in Nederland is een feit. Na maanden van voorbereiding gaat Project Helios in bedrijf.

Op vrijdag 7 maart organiseren Landgoed Scholtenszathe en de Gemeente Emmen een seminar waar een zestal sprekers hun visie op de toekomst geeft.

Ochtend

 

Middag

 

09.30 uur

 

Inloop/Ontvangst

Landgoed Scholtenszathe, Scholtenskanaal Oz. 72

7889 VD Klazienaveen-Noord

 

12.30 uur

 

10.00 uur

 

Kansen voor duurzame energie

Vanuit drie invalshoeken worden de (on)mogelijkheden van duurzame energie op korte en lange termijn geschetst.

  • Zon, Techniek, Financiën en Ontwikkelingen
  • Smartgrid op bedrijfs- en regionaalniveau (RWE)
  • Power to Gas (Johan Holstein, DNV GL)

 

13.00 uur

 

11.30 uur

 

Akkerbouw energie neutraal in 2025!?
Drie specialisten uit de akkerbouw geven hun visie op een verdere verlaging van het energieverbruik in de akkerbouw. Dit om te komen tot een energie neutrale akkerbouw in 2025.

  • Sensortechnologie & Teeltregistratie ( Louise Nannes, Dacom)
  • Beregening ( Jan Coppens, Smits BV)
  • Bewaringstechniek, (Albert Hoorn, Tolsma Grisnich)

 

14.30 uur

De sprekers geven in 15 minuten hun visie op hun onderwerp en de thema’s worden afgesloten met een discussie met de zaal.

Als afsluiting van de middagsessie gelegenheid om informeel nader kennis met elkaar te maken, specifieke vragen beantwoord te krijgen, uw zakelijke contacten te verstevigen of uit te breiden en de stands op de bedrijvenmarkt te bezoeken, dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmeldingen worden gecoördineerd door Educohof, het “Podium voor duurzame leefomgeving” van de Gemeente Emmen. Graag aanmelden via greendrinkszod@ziggo.nl">greendrinkszod@ziggo.nl onder vermelding van ofwel Ochtend, danwel Middag.