Nationaal Energie Congres

Nationaal Energie Congres
  • Utrecht

Nederland moet extra maatregelen nemen om haar doelstellingen uit het energieakkoord te halen, zo blijkt uit de Nationale Energieverkenning. Eén van de ondergeschoven doelstellingen is de beoogde 100 petajoule energiebesparing per 2020. Wat is er voor nodig om deze doelstelling wél te behalen?

FedEC, Energy Valley en VVM laten in samenwerking met de TOPSECTOR ENERGIE zien waar de kansen liggen. Ze delen hun kennis en inspireren u tijdens het Nationaal Energie Congres 2016. Noteer vast in uw agenda; 16 juni Nationaal Energie Congres, locatie Utrecht.

Een interactief programma met topsprekers afkomstig van de overheid, politiek, kennisinstellingen en het bedrijfsleven ontmoet u Utrecht. Sprekers tijdens dit congres zijn onder andere prof. dr. Kornelis Blok, hoogleraar Energiesysteemanalyse TU Delft, ir. Herman Postma MBA, Sweco Nederland, Aris de Groot, founder en directeur Ecovat.

Meer informatie over het congres treft u hier.
 

Korting voor Platformleden

Lid van het Energy Valley Platform? Dan ontvangt u € 10 korting op de toegangsprijs van € 100.

Informatie over aanmelding volgt binnenkort.