Downloads

 • Groen BBQ 2018_klimaatakkoord

  Brochure, 1,2 MB

  Presentatie over groen gas en het klimaatakkoord, gepresenteerd door Ruud Paap

 • Groen gas BBQ | Van torrefactie naar BioLNG

  Brochure, 1,5 MB
 • Groen gas BBQ 2018_Sustainable_biofuels_technology_lab

  Brochure, 2,1 MB

  presentatie over sustainable biofuels technology lab, gepresenteerd door Mark Overwijk

 • Energy Valley Platform brochure

  Brochure, 1,1 MB

  Energy Valley Platform: netwerk in energie. Heldere prijzen. Duidelijke voordelen.

 • Energy Valley Actieplan 2015 - vastgestelde versie 17dec14

  Brochure, 2,1 MB
 • Addendum AP15 - vastgestelde versie 17dec14

  Rapporten, 154 kB
 • Current activities 2013

  Brochure, 2,5 MB

  Engelstalige brochure over de activiteiten van Stichting Energy Valley in de Energy Valley regio (Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen en Drenthe) op het gebied van Power Production & Balancing, Smart Energy Systems, Green Gas Roundabout, Biobased Energy en Research & Education.

 • Energy Valley Platform brochure: Energy Valley Works 2014 edition

  Brochure, 1,4 MB

  Engelstalige brochure voor leden van en geïnteresseerden in het Energy Valley Platform met de thema's van stichting Energy Valley en een overzicht van de platformleden ingedeeld per energie-onderwerp.

 • Noordelijke Energie Agenda SWITCH

  Rapporten, 4,6 MB

  SWITCH is een praktisch programma dat versnelling brengt in de realisatie van de vele reeds bestaande energie-ambities en -initiatieven in de regio. Dit gaat aan de hand van vier thema's/versnellingspaden opgesteld door de Noordelijke overheden en Stichting Energy Valley samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s: Energiebesparing en decentrale opwekking, Energiesysteem 2.0: geïntegreerde aanpak van productie, transport, opslag en levering, Gas in transitie en Offshore energy.

 • Energiemonitor Noord-Nederland 2015

  Energiemonitor, 2,6 MB

  De 4e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland biedt feiten & cijfers van 2013 over de energiesector in de Energy Valley regio: Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. De monitor is opgesteld in opdracht van de stichting Energy Valley en de noordelijke provincies om de regionale energie-ontwikkelingen zichtbaar te maken. Deze 4e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland is zodanig vormgegeven dat het ook kan worden benut om de voortgang van de uitvoering van de Noordelijke Energieagenda SWITCH inzichtelijk te maken.

 • Energiemonitor Noord-Nederland 2014

  Energiemonitor, 1,9 MB

  De 3e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland, met feiten en cijfers over energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. Deze editie is opgesteld in opdracht van de Stichting Energy Valley en de provincies.

 • Energiemonitor Noord-Nederland 2013

  Energiemonitor, 2,2 MB

  Update van de eerste Energiemonitor uit 2012, met een overzicht van relevante feiten en cijfers uit bestaande databronnen. Deze kwantitatieve schets van de noordelijke energiesector biedt inzicht in de huidige omvang van de energiesector, zowel in aantal zowel in aantal bedrijven en medewerkers als in de productie van (duurzame) energie in de Energy Valley regio.

 • Energiemonitor Noord-Nederland 2012

  Energiemonitor, 2 MB

  Kwantitatieve schets van de noordelijke energiesector, met een overzicht van relevante feiten en cijfers uit bestaande databronnen, met vergelijkingen tussen data uit 2000 en 2010 en regionale en nationale gegevens om het in perspectief te plaatsen.

 • Strategieplan Energy Valley 2012 - 2015

  Rapporten, 576 kB

  Strategisch plan van de vierde periode van Energy Valley dat de contouren schetst voor de stichting, opgesteld op basis van een evaluatie van de werkzaamheden in de perioden ervoor, een analyse van de (beleids)situatie, toekomstige verschuivingen en gesprekken met publieke en private stakeholders. Samen met de Raad van Toezicht zijn de focus, inzet, organisatie en financiering na 2011 bepaald.

 • Actieplan 2014

  Rapporten, 2,8 MB

  De operationele inzet van de stichting Energy Valley voor 2014. Het actieplan bouwt inhoudelijk voort op de strategische keuzes, prioritering en taakstelling zoals eerder vastgesteld in het Strategieplan Energy Valley 4 (2012-2015), zoals overeengekomen met de Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. Mede op basis van de recente Midterm Review / Evaluatie Energy Valley 2012-2013 is aangegeven welke inzet, formatie en middelen per programmaonderdeel verwacht mag worden.

 • Addendum Energy Valley Actieplan 2014

  Rapporten, 169 kB

  In aanvulling op het Actieplan 2014 is in dit document per programmalijn en actielijn een nadere specificatie gegeven van het (sub)doel, de rol van de stichting, de beoogde output (resultaat) en de beooegde outcome (effect). Dit als managementtool en leidraad voor interne sturing en (voortgangs)rapportages.

 • Actieplan 2013

  Rapporten, 3,1 MB

  De operationele werkinzet voor 2013 dat voorgelegd is aan de Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Energie Noord-Nederland. Het actieplan heeft betrekking op 2013 met een terugblik op 2012. Daarmee fungeert het als verantwoording voor 2012 en voor de vaststelling van de werkinzet en financiering van 2013.

 • Actieplan 2012

  Rapporten, 729 kB

  Op basis van het Strategieplan Energy Valley 4 (periode 2012-2015) wordt de jaarlijkse werkinzet vastgelegd in een operationeel actieplan. Onderliggend actieplan heeft betrekking op 2012 en dient als leidraad voor de herinrichting van de personele organisatie, bewaking en evaluatie van de operationele inzet en formalisering van de specifieke deelafspraken met de financiers. Het uiteindelijk beschikbaar komen van de jaarbijdragen vanuit de overheden is afhankelijk gesteld van goedkeuring van het actieplan.

 • Evaluatie 2012-2013

  Rapporten, 3,7 MB

  Tussentijdse evaluatie van de projectperiode Energy Valley 4 (2012-2015) met een gedetailleerd inzicht in de historie, functie, focus en inzet van Energy Valley. De nadruk ligt daarbij op de periode 2012-2013 voor verbeteringen in de werkperiode in 2014-2015.

 • Green Deal Noord-Nederland

  Rapporten, 701 kB

  Green Deal tussen de Energy Valley-regio Noord-Nederland en Rijksoverheid met afspraken om in het Noorden een gunstig klimaat te creëren voor de ontwikkeling van duurzame energie. Het gaat om een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

 • Resource voorjaar 2015

  Resource, 2,2 MB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Meer getijdenturbines Afsluitdijk, Special: Innovatie, Sneak preview: Energy College en Duurzame Dates.

 • Resource Energy Valley Platform Special: Terugblik op 2014

  Resource, 1,1 MB

  De Top 14 van 2014. Terugblik op de highlights van het afgelopen jaar.

 • Resource winter 2014/15

  Resource, 737 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Warmtenetten in de Energy Valley regio, Eerste banen Gemini bij Van Oord, Afsluitdijk icoon voor de toekomst, Groen rijden op TT Circuit Assen.

 • Resource herfst 2014

  Resource, 1,6 MB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: een vooruitblik op de European Biogas Conferentie, een update over de SWITCH, een MKB-special en een terugblik op de DONG Energy Solar Challenge.

 • Resource zomer 2014

  Resource, 1,8 MB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: eerste noordelijke gastanker op LNG te water, Offshore windpark Gemini, 130 renewables en de BusinessBijeenkomst van Energy College.

 • Resource voorjaar 2014

  Resource, 1 MB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Noordelijke Energieagenda SWITCH overhandigd aan Minister Kamp, D.E.A.L. de film, Energy Academy Europe, Energy Innovation Park Noord-Holland en Energiewerkplaats Fryslân.

 • Resource winter 2013/14

  Resource, 655 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Hotspots Energy College van start, AZ start groene businessclub, Qlyte verovert Europa en Energy Convention daverend succes.

 • Resource herfst 2013

  Resource, 711 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Waddenfondssubsidie voor baanbrekende energieprojecten, Internationale energiemarkten Piet de Vey Mestdagh , Dong Energy Solar Challenge en Energy Convention: niet te missen event voor energieprofessionals.

 • Resource zomer 2013

  Resource, 655 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: EnTranCe, Special LNG, Techniek Innovatie Centrum en Duurzaam rijden. TT Circuit.

 • Resource voorjaar 2013

  Resource, 586 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Spin-offs energiesector, Special Biobased Energy, Energy Challenges van start: welke school bespaart de meeste energie? en Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode.

 • Resource herfst 2012

  Resource, 795 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Energy College: innovatieve flexibele energieonderwijsstructuur, Terugblik DONG Energy Solar Challenge, Energy Board en Eneco 'Kansen voor wind op zee!' en Wervelende winddag zet Noorden op de kaart.

 • Resource winter 2012/13

  Resource, 677 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Noorden ontwikkelt sterk smart gridcluster, 'Eerste vrachtwagens en schepen in 2014 op LNG', Internationale samenwerking zorgt voor sterk Europees energiesysteem en Netwerken bij Technical Tours en Groen Gas Plein op Energy Delta Convention.

 • Resource zomer 2012

  Resource, 644 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Tidal Testing Centre, DONG Energy Solar Challenge, Gasopslag Bergermeer en Congres E180.

 • Resource voorjaar 2012

  Resource, 651 kB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Raceteam gaat HARDer op groen gas, Noé van Hulst: 'Energy Academy Europe maakt Noorden meer kosmopolitisch', Innovatieprojecten: bedrijven en kennisinstellingen vernieuwen samen en Energieke ondernemers ontmoeten elkaar op Groen 2012.

 • “Promoting successful energy transition: the human factor”

  Brochure, 338 kB

  Sustainable Energy Week, Dinsdag 24 Juni 2014, “Promoting successful energy transition: the human factor”

 • Exploring the role of Power2Gas in the future Dutch energy system

  Rapporten, 1,1 MB
 • Torrgas Power2Gas in an industrial setting

  Rapporten, 880 kB
 • Attero Power2Gas the waste to power to gas

  Rapporten, 1,5 MB
 • EnTranCe Power2Gas Energy Research in an educational setting

  Rapporten, 1,2 MB
 • Differ Power2Gas Potential of CO2 neutral fields

  Rapporten, 3,2 MB
 • DNV-GL Power2Gas Demonstration Project Rozenburg

  Rapporten, 1,5 MB
 • PWC-rapport "Investeren in de Energy Valley"

  Rapporten, 481 kB

  Investeren in de Energy Valley - Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerders. Kansen voor investering, samenwerking, financiering of operationele activiteiten op het gebied van Tax en Energie (met trends zoals windenergie en zonne-energie) zijn fiscaal doorgelicht.

 • Presentatie "Subsidies Topsector Energie 2015"

  Rapporten, 562 kB

  Presentatie tijdens Voorlichtingsbijeenkomst topsector energie

 • LNG4LNG Young Advisory Group

  Rapporten, 637 kB

  Financieel haalbaarheidsmodel van de Young Advisory Group (YAG) dat aan de hand van vijf financiële indicatoren de economische haalbaarheid van een LNG-investering meet.

 • Resource zomer 2015

  Brochure, 2,6 MB

  Kwartaalmagazine van Stichting Energy Valley met deze keer onder andere: Gas uit Gras, Nederlands-Duitse samenwerking, Gemini en TransFuture Festival.

 • Resource zomer 2015

  Resource, 2,6 MB

  Elk kwartaal geeft Stichting Energy Valley het magazine Resource uit. In deze editie onder andere: Nederlands-Duitse samenwerking, Gemini en TransFuture Festival 2015.

 • Resource herfst 2015

  Resource, 11 MB

  Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Energy College, Marga Hoek, warmtenetten en duurzaam rijden.

 • INTERREG De Nederlandse deelname 2007-2013

  Brochure, 5,8 MB
 • Resource winter 2016

  Resource, 2,7 MB

  De laatste editie van onze kwartaalnieuwsbrief Resource. Met dit keer onder andere: mkb innovatiespecial, Energy Convention, Interview Ulco Vermeule van Gasunie, Energy College en de nieuwe koers van Stichting Energy Valley.

 • Rapporten, 0 bytes
 • Werkplan 2016 Stichting Energy Valley

  Rapporten, 1,8 MB
 • Werkgelegenheid energiesector in de Energy Valley regio

  Rapporten, 537 kB
 • Special edition Resource

  Brochure, 2,1 MB
 • RVO presentatie voorlichtingsbijeenkomst TKI 2017

  Brochure, 725 kB
 • Energy Valley presentatie voorlichtingsbijeenkomst TKI2017

  Brochure, 544 kB
 • Presentatie 'Wind meets gas, goning for synergy'

  , 831 kB
 • groen gas BBQ

  Rapporten, 831 kB
 • Investment Agenda Hydrogen Northern Netherlands

  Brochure, 6,1 MB