Downloads

Energy Valley Platform brochure Energy Valley Platform brochure
1 MB
Brochure

Energy Valley Platform: netwerk in energie. Heldere prijzen. Duidelijke voordelen.

Energy Valley Actieplan 2015 - vastgestelde versie 17dec14 Energy Valley Actieplan 2015 - vastgestelde versie 17dec14
2 MB
Brochure
Addendum AP15 - vastgestelde versie 17dec14 Addendum AP15 - vastgestelde versie 17dec14
154 kB
Rapporten
Current activities 2013 Current activities 2013
3 MB
Brochure

Engelstalige brochure over de activiteiten van Stichting Energy Valley in de Energy Valley regio (Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen en Drenthe) op het gebied van Power Production & Balancing, Smart Energy Systems, Green Gas Roundabout, Biobased Energy en Research & Education.

Energy Valley Platform brochure: Energy Valley Works 2014 edition Energy Valley Platform brochure: Energy Valley Works 2014 edition
1 MB
Brochure

Engelstalige brochure voor leden van en geïnteresseerden in het Energy Valley Platform met de thema's van stichting Energy Valley en een overzicht van de platformleden ingedeeld per energie-onderwerp.

Noordelijke Energie Agenda SWITCH Noordelijke Energie Agenda SWITCH
5 MB
Rapporten

SWITCH is een praktisch programma dat versnelling brengt in de realisatie van de vele reeds bestaande energie-ambities en -initiatieven in de regio. Dit gaat aan de hand van vier thema's/versnellingspaden opgesteld door de Noordelijke overheden en Stichting Energy Valley samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s: Energiebesparing en decentrale opwekking, Energiesysteem 2.0: geïntegreerde aanpak van productie, transport, opslag en levering, Gas in transitie en Offshore energy.

Energiemonitor Noord-Nederland 2015 Energiemonitor Noord-Nederland 2015
3 MB
Energiemonitor

De 4e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland biedt feiten & cijfers van 2013 over de energiesector in de Energy Valley regio: Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. De monitor is opgesteld in opdracht van de stichting Energy Valley en de noordelijke provincies om de regionale energie-ontwikkelingen zichtbaar te maken. Deze 4e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland is zodanig vormgegeven dat het ook kan worden benut om de voortgang van de uitvoering van de Noordelijke Energieagenda SWITCH inzichtelijk te maken.

Energiemonitor Noord-Nederland 2014 Energiemonitor Noord-Nederland 2014
2 MB
Energiemonitor

De 3e editie van de Energiemonitor Noord-Nederland, met feiten en cijfers over energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. Deze editie is opgesteld in opdracht van de Stichting Energy Valley en de provincies.

Energiemonitor Noord-Nederland 2013 Energiemonitor Noord-Nederland 2013
2 MB
Energiemonitor

Update van de eerste Energiemonitor uit 2012, met een overzicht van relevante feiten en cijfers uit bestaande databronnen. Deze kwantitatieve schets van de noordelijke energiesector biedt inzicht in de huidige omvang van de energiesector, zowel in aantal zowel in aantal bedrijven en medewerkers als in de productie van (duurzame) energie in de Energy Valley regio.

Energiemonitor Noord-Nederland 2012 Energiemonitor Noord-Nederland 2012
2 MB
Energiemonitor

Kwantitatieve schets van de noordelijke energiesector, met een overzicht van relevante feiten en cijfers uit bestaande databronnen, met vergelijkingen tussen data uit 2000 en 2010 en regionale en nationale gegevens om het in perspectief te plaatsen.

Strategieplan Energy Valley 2012 - 2015 Strategieplan Energy Valley 2012 - 2015
577 kB
Rapporten

Strategisch plan van de vierde periode van Energy Valley dat de contouren schetst voor de stichting, opgesteld op basis van een evaluatie van de werkzaamheden in de perioden ervoor, een analyse van de (beleids)situatie, toekomstige verschuivingen en gesprekken met publieke en private stakeholders. Samen met de Raad van Toezicht zijn de focus, inzet, organisatie en financiering na 2011 bepaald.

Actieplan 2014 Actieplan 2014
3 MB
Rapporten

De operationele inzet van de stichting Energy Valley voor 2014. Het actieplan bouwt inhoudelijk voort op de strategische keuzes, prioritering en taakstelling zoals eerder vastgesteld in het Strategieplan Energy Valley 4 (2012-2015), zoals overeengekomen met de Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland. Mede op basis van de recente Midterm Review / Evaluatie Energy Valley 2012-2013 is aangegeven welke inzet, formatie en middelen per programmaonderdeel verwacht mag worden.

Addendum Energy Valley Actieplan 2014 Addendum Energy Valley Actieplan 2014
170 kB
Rapporten

In aanvulling op het Actieplan 2014 is in dit document per programmalijn en actielijn een nadere specificatie gegeven van het (sub)doel, de rol van de stichting, de beoogde output (resultaat) en de beooegde outcome (effect). Dit als managementtool en leidraad voor interne sturing en (voortgangs)rapportages.

Actieplan 2013 Actieplan 2013
3 MB
Rapporten

De operationele werkinzet voor 2013 dat voorgelegd is aan de Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Energie Noord-Nederland. Het actieplan heeft betrekking op 2013 met een terugblik op 2012. Daarmee fungeert het als verantwoording voor 2012 en voor de vaststelling van de werkinzet en financiering van 2013.

Actieplan 2012 Actieplan 2012
730 kB
Rapporten

Op basis van het Strategieplan Energy Valley 4 (periode 2012-2015) wordt de jaarlijkse werkinzet vastgelegd in een operationeel actieplan. Onderliggend actieplan heeft betrekking op 2012 en dient als leidraad voor de herinrichting van de personele organisatie, bewaking en evaluatie van de operationele inzet en formalisering van de specifieke deelafspraken met de financiers. Het uiteindelijk beschikbaar komen van de jaarbijdragen vanuit de overheden is afhankelijk gesteld van goedkeuring van het actieplan.

Evaluatie 2012-2013 Evaluatie 2012-2013
4 MB
Rapporten

Tussentijdse evaluatie van de projectperiode Energy Valley 4 (2012-2015) met een gedetailleerd inzicht in de historie, functie, focus en inzet van Energy Valley. De nadruk ligt daarbij op de periode 2012-2013 voor verbeteringen in de werkperiode in 2014-2015.

Green Deal Noord-Nederland Green Deal Noord-Nederland
701 kB
Rapporten

Green Deal tussen de Energy Valley-regio Noord-Nederland en Rijksoverheid met afspraken om in het Noorden een gunstig klimaat te creëren voor de ontwikkeling van duurzame energie. Het gaat om een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij op korte en langere termijn die lonend is voor overheid en maatschappij. Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.

Resource voorjaar 2015 Resource voorjaar 2015
2 MB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Meer getijdenturbines Afsluitdijk, Special: Innovatie, Sneak preview: Energy College en Duurzame Dates.

Resource Energy Valley Platform Special: Terugblik op 2014 Resource Energy Valley Platform Special: Terugblik op 2014
1 MB
Resource

De Top 14 van 2014. Terugblik op de highlights van het afgelopen jaar.

Resource winter 2014/15 Resource winter 2014/15
737 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Warmtenetten in de Energy Valley regio, Eerste banen Gemini bij Van Oord, Afsluitdijk icoon voor de toekomst, Groen rijden op TT Circuit Assen.

Resource herfst 2014 Resource herfst 2014
2 MB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: een vooruitblik op de European Biogas Conferentie, een update over de SWITCH, een MKB-special en een terugblik op de DONG Energy Solar Challenge.

Resource zomer 2014 Resource zomer 2014
2 MB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: eerste noordelijke gastanker op LNG te water, Offshore windpark Gemini, 130 renewables en de BusinessBijeenkomst van Energy College.

Resource voorjaar 2014 Resource voorjaar 2014
1 MB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Noordelijke Energieagenda SWITCH overhandigd aan Minister Kamp, D.E.A.L. de film, Energy Academy Europe, Energy Innovation Park Noord-Holland en Energiewerkplaats Fryslân.

Resource winter 2013/14 Resource winter 2013/14
655 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Hotspots Energy College van start, AZ start groene businessclub, Qlyte verovert Europa en Energy Convention daverend succes.

Resource herfst 2013 Resource herfst 2013
711 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Waddenfondssubsidie voor baanbrekende energieprojecten, Internationale energiemarkten Piet de Vey Mestdagh , Dong Energy Solar Challenge en Energy Convention: niet te missen event voor energieprofessionals.

Resource zomer 2013 Resource zomer 2013
656 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: EnTranCe, Special LNG, Techniek Innovatie Centrum en Duurzaam rijden. TT Circuit.

Resource voorjaar 2013 Resource voorjaar 2013
587 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Spin-offs energiesector, Special Biobased Energy, Energy Challenges van start: welke school bespaart de meeste energie? en Energy Valley in de nieuwe kabinetsperiode.

Resource herfst 2012 Resource herfst 2012
796 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Energy College: innovatieve flexibele energieonderwijsstructuur, Terugblik DONG Energy Solar Challenge, Energy Board en Eneco 'Kansen voor wind op zee!' en Wervelende winddag zet Noorden op de kaart.

Resource winter 2012/13 Resource winter 2012/13
678 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Noorden ontwikkelt sterk smart gridcluster, 'Eerste vrachtwagens en schepen in 2014 op LNG', Internationale samenwerking zorgt voor sterk Europees energiesysteem en Netwerken bij Technical Tours en Groen Gas Plein op Energy Delta Convention.

Resource zomer 2012 Resource zomer 2012
645 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Tidal Testing Centre, DONG Energy Solar Challenge, Gasopslag Bergermeer en Congres E180.

Resource voorjaar 2012 Resource voorjaar 2012
652 kB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley. Met deze keer o.a.: Raceteam gaat HARDer op groen gas, Noé van Hulst: 'Energy Academy Europe maakt Noorden meer kosmopolitisch', Innovatieprojecten: bedrijven en kennisinstellingen vernieuwen samen en Energieke ondernemers ontmoeten elkaar op Groen 2012.

“Promoting successful energy transition: the human factor” “Promoting successful energy transition: the human factor”
338 kB
Brochure

Sustainable Energy Week, Dinsdag 24 Juni 2014, “Promoting successful energy transition: the human factor”

Exploring the role of Power2Gas in the future Dutch energy system Exploring the role of Power2Gas in the future Dutch energy system
1 MB
Rapporten
Torrgas Power2Gas in an industrial setting Torrgas Power2Gas in an industrial setting
880 kB
Rapporten
Attero Power2Gas the waste to power to gas Attero Power2Gas the waste to power to gas
2 MB
Rapporten
EnTranCe Power2Gas Energy Research in an educational setting EnTranCe Power2Gas Energy Research in an educational setting
1 MB
Rapporten
Differ Power2Gas Potential of CO2 neutral fields Differ Power2Gas Potential of CO2 neutral fields
3 MB
Rapporten
DNV-GL Power2Gas Demonstration Project Rozenburg DNV-GL Power2Gas Demonstration Project Rozenburg
1 MB
Rapporten
PWC-rapport "Investeren in de Energy Valley" PWC-rapport "Investeren in de Energy Valley"
482 kB
Rapporten

Investeren in de Energy Valley - Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerders. Kansen voor investering, samenwerking, financiering of operationele activiteiten op het gebied van Tax en Energie (met trends zoals windenergie en zonne-energie) zijn fiscaal doorgelicht.

Presentatie "Subsidies Topsector Energie 2015" Presentatie "Subsidies Topsector Energie 2015"
562 kB
Rapporten

Presentatie tijdens Voorlichtingsbijeenkomst topsector energie

LNG4LNG Young Advisory Group LNG4LNG Young Advisory Group
637 kB
Rapporten

Financieel haalbaarheidsmodel van de Young Advisory Group (YAG) dat aan de hand van vijf financiële indicatoren de economische haalbaarheid van een LNG-investering meet.

Resource zomer 2015 Resource zomer 2015
3 MB
Brochure

Kwartaalmagazine van Stichting Energy Valley met deze keer onder andere: Gas uit Gras, Nederlands-Duitse samenwerking, Gemini en TransFuture Festival.

Resource zomer 2015 Resource zomer 2015
3 MB
Resource

Elk kwartaal geeft Stichting Energy Valley het magazine Resource uit. In deze editie onder andere: Nederlands-Duitse samenwerking, Gemini en TransFuture Festival 2015.

Resource herfst 2015 Resource herfst 2015
11 MB
Resource

Kwartaalnieuwsbrief van Energy Valley met deze keer o.a.: Energy College, Marga Hoek, warmtenetten en duurzaam rijden.

INTERREG De Nederlandse deelname 2007-2013 INTERREG De Nederlandse deelname 2007-2013
6 MB
Brochure
Resource winter 2016 Resource winter 2016
3 MB
Resource

De laatste editie van onze kwartaalnieuwsbrief Resource. Met dit keer onder andere: mkb innovatiespecial, Energy Convention, Interview Ulco Vermeule van Gasunie, Energy College en de nieuwe koers van Stichting Energy Valley.


0 bytes
Rapporten
Werkplan 2016 Stichting Energy Valley Werkplan 2016 Stichting Energy Valley
2 MB
Rapporten
Werkgelegenheid energiesector in de Energy Valley regio Werkgelegenheid energiesector in de Energy Valley regio
538 kB
Rapporten