Disclaimer

De door Stichting Energy Valley op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.

Kamer van Koophandel


Stichting Energy Valley staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02083245.

Inhoud

De door Stichting Energy Valley Nederland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Energy Valley kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Energy Valley en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Stichting Energy Valley aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stichting Energy Valley worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Stichting Energy Valley.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichting Energy Valley omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.