Raad van Toezicht

Vanaf  april 2014 is er sprake van een Raad van Toezicht bestaande uit drie mensen, die toezicht houden op bedrijfsvoering, personele zaken en financiën.

Daarnaast is er een Strategic Board ingesteld onder voorzitterschap van Max van den Berg, waarin vertegenwoordigers uit de energiesector, overheden en kennisinstellingen plaatsnemen. Deze Strategic Board adviseert de Stichting Energy Valley over strategische en inhoudelijke keuzes. Voorheen was sprake van een brede Raad van Toezicht, waarin zowel toezicht als advisering over de koers van de organisatie waren verenigd. In de nieuwe constellatie worden deze functies separaat ingevuld.

Leden van de Raad van Toezicht stichting Energy Valley:

 • Joop Volkers
  voorzitter Raad van Toezicht
  voormalige bestuursfuncties bij onder meer KPN, Essent en Groningen Airport Eelde
 • Teun Branbergen
  voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Friesland Bank
 • Marita Schreur
  voormalig directeur bij Agentschap Telecom/bestuursvoorzitter van de Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen.