De Energy Valley Regio

De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord vormen samen de Energy Valley regio: de concentratieplek voor energieproductie, bedrijvigheid en kennis. De regio is nationale energieleverancier, met een gunstige ligging aan de Noordzee, in het hart van de ‘Gasrotonde’ en het elektriciteitsnet van Noordwest-Europa.

Energy Valley Regio Energy Valley Regio

Hiermee is sprake van een unieke basis om een verdere schakelrol in de productie, handel, transport en opslag van energie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken daarbij samen aan een omvangrijk programma met investeringen in nieuwe infrastructuur, kenniscentra en innovatieve, schone energie. Hiermee is energie in het Noorden een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid in de regio.

Energy Valley regio in cijfers

In de jaarlijkse Energiemonitor Energy Valley wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste feiten en cijfers over de energiesector. Op basis hiervan blijkt onder meer dat de energiesector in de Energy Valley regio goed is voor:

  • 97% van de nationale gaswinning op land (grootste EU-producent);
  • 20% van het nationaal centraal opgesteld elektrisch vermogen;
  • 22% van de nationale duurzame energieproductie;
  • 8,4% duurzame opwekking van het finaal energiegebruik in de regio (landelijk 4,5%)
  • 42% van de windenergie-productie in Nederland (op land en zee)
  • 44% van de Nederlandse energieproductie uit groen gas en 31% uit biogas;
  • 4.200 bedrijfsvestigingen en 32.375 directe voltijdbanen
  • 45% van de toegevoegde waarde van de totale Nederlandse energiesector;
  • €27 miljard investeringen (tussen 2010 en 2020), waarvan 45% in duurzame energie;
Projecten in de Energy Valley regio